Изявление на DQS относно войната в Украйна и бизнеса на DQS в Русия и Беларус

Опустошителната война в Украйна е човешка трагедия и нашата най-дълбока съпричастност и загриженост са с всички онези, които усещат нейните последици и търпят лични трудности. DQS не може да приеме войната като отговор на политически конфликт и продължава да се надява на прекратяване на военните действия и връщане към дипломацията. Подкрепяме всички усилия, предприети от международната общност за защита на хората и постигане на решение, възстановяващо сигурността и спазването на международното право.

DQS се стреми да поддържа интегритета на нашите услуги за обществото, като осигурява етични бизнес практики в нашата организация, демонстрира нашите ценности и спазва законовите изисквания.

Ето защо и с оглед на продължаващите руски атаки Управителният съвет на DQS Holding взе решение да спре всякакъв нов бизнес с компании, разположени в Руската федерация, Беларус, украинските райони на Донецка и Луганска област и всеки друг окупиран регион, до второ нареждане и с незабавен ефект. Това решение се отнася за всички действащи структури на DQS и бизнес партньори по целия свят.

След руската инвазия Германия, ЕС, САЩ и много други правителства реагираха, като приеха пакет от санкции и ограничителни мерки спрямо хора и субекти. Въпреки че нашите услуги не са изрично засегнати, DQS също реши от началото на войната да не продължава да работи с компании, включени в съответните списъци със санкции. Съществуващите сертификати ще бъдат спрени незабавно, а съществуващите бизнес отношения ще бъдат прекратени във възможно най-кратък срок. Освен това DQS се ангажира да спазва всички правила и решения, определени от съответните органи по акредитация и собственици на програми.

За други организации, които не са засегнати от санкциите, DQS ще изпълнява съществуващите договорни задължения и ще предоставя услугите си до изтичане на срока на вече издадените сертификати, освен ако не се прилагат други ограничения, наложени от собствениците на акредитационни органи или програми.

Като преустановява до голяма степен дейността си в Русия, DQS реагира на цялостната ситуация, която се характеризира с човешки трагедии и значителна несигурност и смущения.

Франкфурт, 23 май 2022 г.

DQS Holding GmbH