Izjava DQS-a o ratu u Ukrajini i poslovanju DQS-a u Rusiji i Bjelorusiji.

Razorni rat u Ukrajini je ljudska tragedija i naša najdublja empatija i zabrinutost je uz sve one koji osjećaju njegove posljedice i osobno trpe. DQS ne prihvaća rat kao odgovor na politički sukob i nastavlja se nadati prekidu agresivnosti i povratku diplomaciji. Podupiremo sve napore koje međunarodna zajednica poduzima da zaštiti ljude i postigne rješenje kojim se vraća sigurnost i usklađenost s međunarodnim pravom.

DQS nastoji održati integritet svojih usluga prema društvu osiguravajući etičku poslovnu praksu unutar svoje organizacije, pokazujući naše vrijednosti i pridržavajući se zakonskih zahtjeva.

Zato je, a uzimajući u obzir i tekuće ruske napade, Upravni odbor DQS Holdinga odlučio zaustaviti sve nove poslove s društvima koja se nalaze u Ruskoj Federaciji, Bjelorusiji, ukrajinskim regijama Donjeck i Lugansk i bilo kojoj drugoj okupiranoj regiji do daljnjega i s trenutnim učinkom. Ova se odluka odnosi na sve operativne subjekte DQS-a i poslovne partnere u cijelom svijetu.

Nakon ruske invazije, Njemačka, EU, SAD i mnoge druge vlade odgovorile su usvajanjem paketa sankcija i restriktivnih mjera, prema ljudima i subjektima. Iako naše usluge nisu izričito zahvaćene, DQS je također od početka rata odlučio da neće nastaviti poslovati s društvima koja su navedena na popisima za sankcije. Postojeći certifikati su odmah suspendirani, a postojeći poslovni odnosi će se prekinuti što je prije moguće. Osim toga, DQS se obvezuje pridržavati se svih pravila i odluka koje definiraju relevantna akreditacijska tijela i vlasnici programa.

Za druge organizacije, koje nisu zahvaćene sankcijama, DQS će ispunjavati svoje postojeće ugovorne obveze i pružati svoje usluge do isteka već izdanih certifikata osim ako se ne primjenjuju neka druga ograničenja koja određuje akreditacija ili vlasnici programa.

Obustavljajući svoje aktivnosti u Rusiji, DQS odgovara na cjelokupnu situaciju koju obilježava ljudska tragedija i značajna neizvjesnost i poremećaji.

Frankfurt, 23. svibnja 2022.

 

DQS Holding GmbH