Đăng ký ngay và nhận sách trắng hoàn toàn miễn phí "Cấu trúc bậc cao (HLS)
  - Cơ hội cho các hệ thống quản lý tích hợp".

 

Tìm hiểu trong Sách trắng của chúng tôi

  • 10 lý do bạn nên xây dựng hệ thống quản lý tích hợp.
  • Mô hình của một hệ thống quản lý.
  • So sánh các yêu cầu tiêu chuẩn của 5 tiêu chuẩn hệ thống quản lý cơ bản.

Tóm tắt

Ngày nay, quản lý doanh nghiệp toàn diện không chỉ tính đến các khía cạnh chất lượng, bảo vệ môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà còn cả các lĩnh vực khác như bảo mật thông tin, hiệu quả năng lượng hoặc tính liên tục của doanh nghiệp. Với sự trợ giúp của một hệ thống quản lý tích hợp, có thể đạt được sự cân bằng tốt giữa các yêu cầu đa dạng của các tiêu chuẩn theo chủ đề cụ thể. Điều này đòi hỏi một cái nhìn tổng thể và định hướng quy trình nhất quán. Cấu trúc cơ bản mới, phổ biến cho các hệ thống quản lý hiện đại, được gọi là Cấu trúc bậc cao (HLS), tạo điều kiện tốt nhất để tích hợp các yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau.

moderatorin-dqs-rita kagerer
Loading...

The author

Rita Kagerer

Rita Kagerer bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với tư cách là một kỹ sư quy trình, quản lý QM và người đứng đầu hệ thống quản lý tích hợp trong các công ty hàng đầu trong ngành bán dẫn, cùng những người khác. Bà là chuyên gia và đánh giá viên của DQS về chất lượng, bảo vệ môi trường, quản lý năng lượng và an toàn lao động.

Cách nhận Sách trắng

Điều đầu tiên bạn cần làm là đăng kí theo mẫu của chúng tôi
Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email từ chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận địa chỉ email của mình. Xin lưu ý: Chúng tôi không thể gửi cho bạn Sách trắng mà không có xác nhận.
Sau khi xác nhận địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Sách trắng.