Zarejestruj się teraz i otrzymaj za darmo whitepaper "High Level Structure (HLS) - szansa dla zintegrowanych systemów zarządzania".

Przeczytaj w naszej białej księdze

  • 10 powodów dla zintegrowanego systemu zarządzania
  • Model systemu zarządzania
  • Porównanie wymagań normowych pięciu zasadniczych norm dotyczących systemów zarządzania

Podsumowanie zarządzania

Holistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem uwzględnia dziś nie tylko klasyczne aspekty jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także inne obszary, takie jak bezpieczeństwo informacji, efektywność energetyczna, compliance czy zarządzanie zdrowiem. Za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania można osiągnąć dobrą równowagę pomiędzy zróżnicowanymi wymaganiami norm tematycznych. Wymaga to holistycznego spojrzenia i spójnej orientacji na proces. Nowa, wspólna struktura podstawowa dla nowoczesnych systemów zarządzania, tzw. High Level Structure (HLS), stwarza najlepsze warunki do integracji różnych wymagań norm.

moderatorin-dqs-rita kagerer
Loading...

The author

Rita Kagerer

Rita Kagerer rozpoczęła swoją karierę zawodową jako inżynier procesu, kierownik QM i szef zintegrowanych systemów zarządzania w wiodących firmach m.in. w branży półprzewodników. Jest ekspertem i audytorem DQS w zakresie jakości, ochrony środowiska, zarządzania energią i bezpieczeństwa pracy.

Jak otrzymać Białą Księgę

First you need to register. Please use the form on this page.
After registration, you will receive an email from us asking you to confirm your email address. Please note: We cannot send you the White Paper without confirmation.
After confirming your email address, we will send you the White Paper.