Radi by sme vás pozvali na krátku prehliadku, počas ktorej vám predstavíme fakty, čísla a údaje o našej organizácii.

V júli 2008 bola založená spoločnosť DQS Medizinprodukte GmbH ako 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti DQS Holding GmbH, ktorá bola založená už v roku 1995 ako kompetenčné centrum DQS pre zdravotnícke pomôcky a schválená ako notifikovaný orgán (identifikačné číslo 0297) ZLG (ústredný orgán nemeckých spolkových krajín pre ochranu zdravia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok). Spoločnosť DQS MED, skrátene, je tiež akreditovaná nemeckým akreditačným orgánom (DAkkS) a Kanadskou radou pre štandardy/ Health Canada (SCC) pre normu ISO 13485. Ponúkame aj postupy v rámci programu jednotného auditu zdravotníckych pomôcok (MDSAP) a programu technickej spolupráce (TCP lll).

Worldmap with red dots to show office location across the world
Loading...

Ďalšie informácie o spoločnosti DQS MED

  • Skupina DQS
  • Fakty, čísla a údaje