Nová verzia normy ISO/IEC 27001, prispôsobená súčasným informačným rizikám, bola zverejnená 25. októbra 2022. Čo to znamená pre používateľov normy?

V našom bezplatnom zázname webinára vám okrem iného poskytneme podrobnosti o zásadných zmenách v certifikačnom základe ISO/IEC 27001, štruktúre a obsahu nových kontrolných mechanizmov prílohy A novej normy a o časových harmonogramoch a termínoch prechodu na novú normu.

Webinar v skratke:

  • Nové prvky normy ISO/IEC 27001:2022 - rámec a príloha A
  • ISO/IEC 27002:2022-02 - štruktúra, obsah, atribúty a hashtagy  
  • Časový harmonogram prechodu a vaše ďalšie kroky

Dĺžka trvania: 45:00 min

Loading...

Moderator

Sandeep Pauddar

IT Sector Manager at DQS Inc.

Ako sa dostať k záznamu webinára

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať odkaz na webinár.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám pošleme odkaz na záznam webinára.