Pozývame Vás na pripravované odborné školenie SPC - Štatistické riadenie procesu.

Školenia v rozsahu 2 dní realizujeme v mestách Žilina/Brno alebo Inhouse (pre zákazníkov necertifikovaných od DQS). Školenia sa otvárajú minimálne štvrťročne. Presný termín bude zverejnený. Realizujeme aj školenia pre firmy a väčšie skupiny záujemcov na požiadanie.

Pre viac informácií alebo individuálnu cenovú ponuku nás môžete kontaktovať na emailovej adrese office@dqs-slovakia.sk.

Spoznajte základné princípy a praktický návod na využitie v súlade s normami ISO 9001 a IATF 16949 so zameraním na riešenie problémov aplikácie SPC.

Seminár poskytuje komplexný prehľad o princípoch, cieľoch a oblastiach použitia štatistického riadenia procesov. Účastník porozumie regulačným diagramom, dokáže interpretovať regulačné diagramy a ich výsledky využívať pre optimalizáciu procesu. Všetky získané poznatky sa prehĺbia v praktických cvičeniach.

  • Základné pojmy v SPC
  • Stabilita procesu
  • Grafy pre variabilné dáta
  • Grafy pre atributívne dáta
  • Spôsobilosť procesu      

SPC - Štatistické riadenie procesu

Jazyk : Slovenský/Český
Miesto Cena
Onsite
350 €/bez DPH
Onsite 350 €/bez DPH Rezer­vovať