Pozývame Vás na školenie Interný audítor IATF 16949:2016.

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktoré si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949:2016 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor. Osoby pracujúce v oblasti manažérstva kvality, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu.

Target

Cieľom školenia je objasniť účastníkom filozofiu a požiadavky normy IATF 16949:2016 a požiadavky EN ISO 9001:2015. Príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov podľa normy EN ISO 19011 v zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016. 

Content

Prehľad normy IATF 16949:2016 a základných nástrojov
Prehľad procesu auditu podľa audítorských smerníc
Začatie auditu: Úloha riadiaceho pracovníka, auditovaného subjektu a vrcholového manažmentu
Významné požiadavky normy IATF 16949:2016
Pochopenie procesného prístupu k auditu v automobilovom priemysle vrátane myslenia založeného na rizikách
Pochopenie špecifických požiadaviek zákazníka
Prípadové štúdie

Školenie Interný audítor IATF

Jazyk : Slovenský
Miesto Cena
Onsite
350 €/bez DPH
Onsite 350 €/bez DPH Rezervovať