Školenie je zamerané na to, ako zaručiť správnu implementáciu FMEA a tiež ako nájsť a vyriešiť chyby v systéme.

Školenia v rozsahu 2 dní realizujeme v mestách Žilina a Brno. Cena dvojdňového školenia je 220€ bez DHP za jedného účastníka. V prípade školenia Inhouse (pre zákazníkov necertifikovaných od DQS) je cena 1100€ bez DHP.

Školenia sa otvárajú minimálne štvrťročne. Presný termín bude zverejnený. Realizujeme aj školenia pre firmy a väčšie skupiny záujemcov na požiadanie.

Pre viac informácií alebo individuálnu cenovú ponuku nás môžete kontaktovať na emailovej adrese office@dqs-slovakia.sk.

Target

Reverzná P-FMEA je pomocný nástroj zlepšovania, ktorý využíva metodiku FMEA a znižuje jej Risk Priority Number (RPN). Je založená na aktuálnych údajoch o možných chybách, z auditov vykonaných na pracovisku. Toto posúdenie vedie k objaveniu alebo vytvoreniu prípadných nových možných chýb, ktoré neboli vzaté do úvahy počas vytvárania FMEA, ako aj pri vyhodnocovaní hodnôt výskytu a odhalenia chýb založených na skutočných údajoch.

  • Ako pripraviť a realizovať audit pre reverznú P-FMEA (R-FMEA) prierezovým tímom (výber procesov, časový harmonogram, zostrojenie tímu)
  • Preskúmanie FMEA na mieste – súlad procesných krokov (FMEA, plán regulácie a kontroly, pracovné inštrukcie)
  • Nové potenciálne chyby, ktoré neboli zahrnuté do P-FMEA (kontrolný list R-FMEA – otázky, testovanie rizík na mieste)
  • Pozorovania všetkých potenciálnych chýb a nápravných opatrení na mieste (pozorovací formulár)
  • Vytvorenie akčného plánu R-FMEA a správy činností R-FMEA (správa činnosti, akčný plán, zdokumentovanie opatrení do FMEA

Reverzná FMEA

Jazyk : slovenský/český
Miesto Cena
Onsite
220 €/bez DPH
Onsite 220 €/bez DPH Rezer­vovať