Zveme vás na nadcházející školení "MSA - Analýza systému měření".

Školení v rozsahu 2 dnů bude realizováno v Žilině.

Target

Cílem kurzu je seznámit a naučit účastníky s možnými metodami analýzy měřicích systémů, vysvětlit účel a důvody použití analýzy způsobilosti měřicích systémů, správné nasazení různých metod pro studium způsobilosti v závislosti na použitém měřicím systému.

Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří provádějí nebo se podílejí na provádění analýzy systému měření. Kurz je vhodný i pro pracovníky, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a odbornost, a v každém případě je vhodný i pro interní auditory, kteří z hlediska interních auditů potřebují umět posoudit vhodnost výsledků analýz systémů měření.

  • Požadavky IATF 16 949 na MSA
  • Postup měření a podmínky měření
  • Postup analýzy měřicích systémů
  • Zdroje variability měření a dopad na rozhodování
  • Popis variability (stabilita, lateralita, linearita, opakovatelnost a reprodukovatelnost)
  • Rozlišení měřicího systému
  • Strategie a příprava na hodnocení systému měření
  • Studie způsobilosti přímo indikujícího měřicího systému (kvantitativní údaje)
  • Srovnávací studie systémů měření (atributové, kvalitativní údaje)
  • Případová studie

MSA - Analýza systému měření

Jazyk : slovensky/česky
Miesto Cena
Onsite
350 €/bez DPH
Onsite 350 €/bez DPH Rezervovať