Pozývame Vás na odborné školenie "MSA - Analýza systému merania".

 

 

 

Školenia v rozsahu 2 dní realizujeme v mestách Žilina a Brno. V prípade školenia Inhouse (pre zákazníkov necertifikovaných od DQS) je cena 1750€ bez DHP.

Školenia sa otvárajú minimálne štvrťročne. Presný termín bude zverejnený. Realizujeme aj školenia pre firmy a väčšie skupiny záujemcov na požiadanie.

Pre viac informácií alebo individuálnu cenovú ponuku nás môžete kontaktovať na emailovej adrese office@dqs-slovakia.sk.

Target

MSA je nástroj na hodnotenie presnosti a vhodnosti systému merania.

Cieľom kurzu je oboznámiť a naučiť  účastníkov s možnými metódami pre analýzu meracieho systému, vysvetlenie účelu a dôvodov pre aplikáciu analýz spôsobilosti meracích systémov, správne nasadenie jednotlivých metód pre štúdiu spôsobilosti v závislosti na používanom meracom systéme.

Kurz je vhodný pre pracovníkov,  ktorí realizujú analýzu meracích systémov alebo sa podieľajú na jej realizácií. Kurz je vhodný taktiež pre pracovníkov, ktorí si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu a odborne znalosti v každom prípade je vhodný aj pre interných audítorov, ktorí z pohľadu interných auditov musia vedieť posúdiť vhodnosť výsledkov analýz meracieho systému.

 • Požiadavky normy IATF 16 949 na MSA
 • Proces merania a podmienky merania
 • Postup analýzy meracích systémov
 • Zdroje variability merania a vplyv na rozhodovanie
 • Popis variability (stabilita, strannosť, linearita, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť)
 • Rozlišovacia schopnosť systému merania
 • Stratégia a príprava na posudzovanie systému merania
 • Štúdie spôsobilosti priamo ukazujúceho systému merania (kvantítatívne údaje)
 • Štúdie porovnávacích systémov merania  (atributívne, kvalitatívne údaje)
 • Prípadová štúdia
 • Súhrn poznatkov zo školenia
 • Diskusia
 • Test získaných vedomostí

MSA - Analýza systému merania

Jazyk : Slovenský/Český
Miesto Cena
Onsite
350 €/without VAT
Onsite 350 €/without VAT Rezer­vovať