Naučte sa základy systémov manažérstva, podrobne si prejdite jednotlivé požiadavky noriem a objavte nové trendy.

Školenia v rozsahu 2 dní realizujeme v mestách Žilina a Brno. V prípade školenia Inhouse (pre zákazníkov necertifikovaných od DQS) je cena 1750€ bez DHP.

Školenia sa otvárajú minimálne štvrťročne. Presný termín bude zverejnený. Realizujeme aj školenia pre firmy a väčšie skupiny záujemcov na požiadanie.

Pre viac informácií alebo individuálnu cenovú ponuku nás môžete kontaktovať na emailovej adrese office@dqs-slovakia.sk.

 • pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách
 • oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o vybranej norme
 • priblížiť techniku interných auditov v organizáciách
 • poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú interní audítori v praxi a možnosti riešenia
 • Úvod do systémov manažérstva kvality
 • Metódy využívané v systémoch manažérstva kvality
 • Princíp PDCA a procesného riadenia
 • Požiadavky normy
 • Úloha a rola interného audítora
 • Psychologické aspekty auditu a komunikácia
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov

Interný audítor kvality podľa normy ISO 14001 a ISO 45001

Jazyk : slovenský/český
Miesto Cena
Onsite
350 €/bez DPH
Onsite 350 €/bez DPH Rezervovať