Pozývame vás na školenie Interný audítor IATF 16 949.

Školenia v rozsahu 2 dní realizujeme v mestách Žilina a Brno.

V prípade školenia Inhouse (pre zákazníkov necertifikovaných od DQS) je cena 1750€ bez DHP

Školenia sa otvárajú minimálne štvrťročne. Presný termín bude zverejnený. Realizujeme aj školenia pre firmy a väčšie skupiny záujemcov na požiadanie.

Pre viac informácií alebo individuálnu cenovú ponuku nás môžete kontaktovať na emailovej adrese office@dqs-slovakia.sk.

Target

Cieľom školenia je objasniť účastníkom filozofiu a požiadavky normy IATF 16949:2016 a požiadavky EN ISO 9001:2015. Príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov podľa normy EN ISO 19011 v zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016. 

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktoré si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949:2016 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor. Osoby pracujúce v oblasti manažérstva kvality, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu.

  • Prehľad normy IATF 16949:2016 a základných nástrojov
  • Prehľad procesu auditu podľa audítorských smerníc
  • Začatie auditu: Úloha riadiaceho pracovníka, auditovaného subjektu a vrcholového manažmentu
  • Významné požiadavky normy IATF 16949:2016
  • Pochopenie procesného prístupu k auditu v automobilovom priemysle vrátane myslenia založeného na rizikách
    Pochopenie špecifických požiadaviek zákazníka
  • Prípadové štúdie
  • Diskusia

Interný audítor IATF

Jazyk : Slovenský/Český
Miesto Cena
Onsite
350 €/without VAT
Onsite 350 €/without VAT Rezer­vovať