Kurz je vhodný pre pracovníkov,  ktorí realizujú proces schvaľovania výrobkov do sériovej výroby, pre interných audítorov, ako aj pracovníkov, ktorí chcú rozšíriť svoje odborné vedomosti a zručnosti.

Školenia v rozsahu 2 dní realizujeme v mestách Žilina a Brno. V prípade školenia Inhouse (pre zákazníkov necertifikovaných od DQS) je cena 1750€ bez DHP. Školenia sa otvárajú minimálne štvrťročne. Presný termín bude zverejnený. Realizujeme aj školenia pre firmy a väčšie skupiny záujemcov na požiadanie.

Pre viac informácií alebo individuálnu cenovú ponuku nás môžete kontaktovať na emailovej adrese office@dqs-slovakia.sk.

Target

Cieľom kurzu je oboznámiť a naučiť  účastníkov kurzu s teoretickými a praktickými vedomosti analýzy možných chýb a ich dôsledkov (FMEA). Účastníci budú vedieť aplikovať získané vedomosti pre analýzu možných rizík a ich zhodnotenie s cieľom ich minimalizácie.

  • Harmonizovaná FMEA všeobecne
  • Základné zmeny podľa AIAG&VDA
  • PFMEA podľa AIAG&VDA
  • Metodický postup pri analýze
  • Formuláre FMEA
  • Bodovacie tabuľky, hodnotenie rizika a určenie AP
  • Optimalizácia a dokumentácia záverov analýzy
  • Skupinové cvičenia

Harmonizovaná FMEA

Jazyk : slovenský/český
Miesto Cena
Onsite
350 €/bez DPH
Onsite 350 €/bez DPH Rezer­vovať