DoE predstavuje metodiku pre navrhovanie a realizáciu experimentálnych plánov a analýzu experimentálnych výsledkov.

Kurz pokrýva základy navrhovania experimentov pre skúmanie faktorov, ovplyvňujúcich celkovú variabilitu v procese a vyhodnotenie dát získaných z týchto experimentov. Cieľom je určiť tie zložky variability, ktoré sú najvýznamnejšie. Budú predstavené základné modely experimentov a im zodpovedajúce postupy hodnotenia na základe analýzy rozptylu (ANOVA). Jednotlivé modely budú demonštrované na konkrétnych príkladoch tak, aby účastníci mohli tieto modelové príklady využiť vo svojej vlastnej praxi.

 

Content

Obsah (teoretická a praktická časť):

- úvod, využitie a ciele DOE, základné pojmy, hlavné ciele, plánovanie experimentov

- príprava DOE (výber faktorov, zostavovanie plánov experimentu)

- väzba medzi FMEA a DOE

- vykonanie a výpočty, analýzy výsledkov, optimalizácia nastavenia parametrov a overenia výsledkov experimentu

- t-test štatistickej významnosti

- využitie metódy ANOVA

- interpretácia výsledkov

- optimalizácia návrhu produktu pomocou DOE

- príklady, cvičenia

DOE - Design of Experiment (Návrh a analýza experimentov)

Jazyk : Slovak
Miesto Cena
Žilina
190 €/without VAT
Žilina 190 €/without VAT Rezervovať