Pre časopis Trend sme poskytli rozhovor.

Detailne v ňom rozoberáme, ako by mala vyzerať komunikácia medzi organizáciou a audítorom a čo certifikácia firmám prináša.

Mnohé spoločnosti sa stále obávajú auditov. Dôvody sú rôzne. Najčastejšie ide o strach, napr. z nesplnenia požiadaviek noriem.

Certifikačná spoločnosť by preto mala byť oporou svojmu certifikačnému partnerovi. Pomáhať mu v neľahkých chvíľach a práve prostredníctvom profesionálne vykonaných auditov posúvať organizáciu dopredu.

Takto sa snažíme fungovať  u nás v DQS. Nechceme byť strašiakom firiem, chceme Vám pomáhať v napredovaní. 

Prečítajte si náš rozhovor tu.