Zabezpečenie citlivých informácií by malo byť prioritou každej organizácie. Hackeri sú čoraz inteligentnejší, technológie výkonnejšie. Táto kombinácia zvyšuje schopnosť získať prístup k citlivým údajom nepovolaným osobám a ohroziť ich. To je dôvod, prečo si organizácie začali uvedomovať výhody dosiahnutia súladu s medzinárodnou bezpečnostnou normou ISO 27001.

Čo je norma ISO 27001 a ktoré oblasti pokrýva?

ISO 27001 je významná medzinárodná norma pre manažment informačnej bezpečnosti, ktorá určuje postupy a procesy potrebné pri zabezpečení informácií v organizáciách. Poskytuje firmám návod na to, ako implementovať a udržiavať bezpečnosť naprieč technologickými oddeleniami. Zahŕňa zabezpečenie elektronických systémov a prístupov k citlivým informáciám či spracúvanie a ukladanie dát.

Zameriava sa na identifikáciu, posudzovanie a predchádzaniu rizík procesov spracovania informácií. Detailnejší popis normy nájdete na našom webe

Ako certifikácia pomôže mojej firme?

1. Získavate konkurenčnú výhodu

Certifikácia ISO 27001 vašim zákazníkom ukáže, že máte proaktívny prístup k hrozbám informačnej bezpečnosti a vaša organizácia prijíma osvedčené postupy na minimalizáciu problémov a škôd. Byť organizáciou s certifikátom ISO 27001 zvyšuje vašu dôveryhodnosť. Najmä v zahraničných trhoch je súlad s touto normou hlavnou vstupnou požiadavkou.

2. Predchádzate finančným stratám v dôsledku narušenia bezpečnosti

Narušenie údajov má za následok nielen únik organizačných tajomstiev, ale je aj veľmi nákladné. Keďže norma ISO 27001 je celosvetovo uznávanou normou pre bezpečnosť informačných aktív, jej dodržiavanie môže organizácii pomôcť vyhnúť sa vysokým pokutám a sankciám, ktoré by inak mohli vzniknúť.

3. Zabezpečujete ochranu súkromia a integrity údajov

Norma ISO 27001 svojím systematickým prístupom pomáha identifikovať, riadiť a znižovať závažnosť pravidelných hrozieb pre vaše informácie. Pomocou kontroly prístupov a zálohovaním zabezpečuje ochranu vašich dát. Tým znižuje pravdepodobnosť právneho stíhania a straty dôvery klientov z dôvodu porušenia ochrany údajov.

Pre koho je norma určená?

Informácie nás obklopujú všade a sú súčasťou každého procesu. Norma ISMS ISO 27001 platí na celom svete. Poskytuje spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví rámec na plánovanie, implementáciu a monitorovanie bezpečnosti informácií. Požiadavky sú uplatniteľné pre súkromné a verejné spoločnosti aj neziskové organizácie.

Loading...

DQS ako certifikačný partner

Pre zvýšenie bezpečnosti a konkurenčnej výhody by vaša spoločnosť mala byť kvalifikovaná a schopná udržiavať určité štandardy kvality. My sme tu pre vás v prípade akýchkoľvek otázok. Napíšte nám a poskytneme vám individuálnu cenovú ponuku na nastavenie normy 27001 aj vo vašej spoločnosti.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...