Certifikácia IFS pomáha zlepšiť efektivitu vašej prevádzky, kvalitu výrobkov, šetrí peniaze a znižuje riziká spojené so zodpovednosťou.

Ak zvažujete žiadosť, toto sú základné informácie, ktoré by ste o nej mali vedieť.

Je celosvetovo uznávaná

Norma IFS Food je uznávaná Globálnou iniciatívou pre bezpečnosť potravín a platí na celom svete. Je určená pre výrobcov, veľkoobchodníkov, distribútorov a sprostredkovateľov. Zaoberá sa bezpečnosťou potravín a riadením kvality výrobkov. Je uplatniteľná v rôznych fázach výroby a tiež oddeleniach v rámci spoločnosti.

Pokrýva všetky oblasti procesov

V procesoch bezpečnosti potravín sú rozhodujúce najmä dohľadateľnosť, implementácia hygienických protokolov a dodržiavanie zásad HACCP (viac o HACCP sa dočítate v našom blogu tu- preklik). Neustále optimalizuje procesy a poskytuje úplný obraz o oblastiach, ktoré je potrebné zlepšiť.

Predstavuje konkurenčnú výhodu

Pre marketingové a výrobné oddelenia je norma IFS Food dôležitá, pretože preukazuje kvalitu a bezpečnosť značky. Pre spotrebiteľov je najlepšou zárukou spoľahlivosti. To je obzvlášť dôležité v prípade výrobkov súkromných značiek. Dovoľuje tak zachovať väčšiu transparentnosť v celom dodávateľskom a výrobnom reťazci.

Zahŕňa niekoľko doplnkových segmentov

Certifikácia nie je striktne zameraná len na výrobu potravín. Pokrýva tiež oblasti logistiky (IFS Logistics), Cash and Carry dodávateľov (IFS Cash&Carry) a spadá pod ňu napríklad aj Certifikácia IFS HPC, zameraná na produkciu výrobkov pre domácnosť a osobnú starostlivosť.

Nejedná sa teda iba o potraviny ale aj o krémy, šampóny či čistiace prostriedky.

Pre koho je IFS určená?

Certifikácia IFS Food je vhodná pre všetky spoločnosti, ktoré spracovávajú, balia alebo vyrábajú potraviny. Okrem toho pokrýva skladovanie, distribúciu a logistiku potravín. V neposlednom rade sa tiež zameriava na oblasť výroby krmív pre domáce zvieratá a prostriedkov na osobnú starostlivosť.

Zabezpečte vašej spoločnosti výhodu spojenú s normou bezpečnosti a kvality potravín. V DQS vám s celým procesom pomôžeme a odpovieme na všetky otázky.

 

Napíšte nám a dohodneme si osobné stretnutie, prípadne vám pošleme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu IFS Food.

Loading...

Zabezpečte vašej spoločnosti výhodu spojenú s normou bezpečnosti a kvality potravín

V DQS vám s celým procesom pomôžeme a odpovieme na všetky otázky.

Napíšte nám a dohodneme si osobné stretnutie, prípadne vám pošleme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu IFS Food.

 

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...