Boj proti korupcii, nepoctivým praktikám a narušeniu dôvery je nevyhnutný pre udržanie dobrého mena a dlhodobého rastu firmy. Riešením je etické riadenie.

Pre jeho dodržanie vstupuje do hry certifikácia ISO 37001 - nástroj, ktorý organizáciám pomáha posilniť svoje etické zásady a vytvoriť odolné prostredie voči korupcii.

Čo je certifikácia ISO 37001?

Predstavuje medzinárodný štandard pre systémy riadenia proti korupcii. Je založený na osvedčených postupoch a princípoch, ktoré pomáhajú organizáciám identifikovať, vyhodnocovať a riadiť riziká spojené s korupciou.

Pre koho je norma ISO 37001 určená?

Keďže sa jedná o medziodvetvovú normu, vzťahuje sa na spoločnosti všetkých typov a veľkostí. Každá spoločnosť môže byť certifikovaná podľa tejto normy. Je vhodná pre verejné, súkromné aj neziskové organizácie, ktoré si uvedomujú potrebu aktívneho boja proti korupcii a posilnenia svojho etického postavenia.

Benefity certifikácie pre firmy

- Dôveryhodnosť a renomé: získanie certifikátu ISO 37001 signalizuje zákazníkom, partnerom a zamestnancom, že organizácii záleží na etických štandardoch a transparentnosti. To vedie k zvýšenej dôvere a lojalite zo strany zainteresovaných strán.

- Riziká a náklady: implementácia systému riadenia proti korupcii pomáha organizácii identifikovať potenciálne riziká a prijať opatrenia na ich minimalizáciu. Tým sa znižuje pravdepodobnosť vzniku právnych sporov, pokút a finančných strát spojených s korupciou.

- Zvýšená konkurencieschopnosť: certifikát ISO 37001 poskytuje výhodu na trhu tým, že firmu vyzdvihuje ako spoľahlivého a etického obchodného partnera.

- Udržateľný rozvoj: s certifikáciou investujete do dlhodobého rastu a udržateľného rozvoja organizácie. To posilňuje reputáciu organizácie v očiach zákazníkov, čo má pozitívny vplyv na jej dlhodobý úspech.

Loading...

Predíďte korupcii s DQS

Certifikácia ISO 37001 nielenže pomáha organizáciám minimalizovať riziká spojené s korupciou a narušením dôvery, ale tiež ich pripravuje na dlhodobý úspech v konkurenčnom podnikateľskom prostredí.

Napíšte nám a my vám pripravíme cenovú ponuku na mieru pre implementáciu certifikácie. Pomôžeme vám počas celej cesty nastavenia procesov.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...

Relevantné články a udalosti

Možno vás bude zaujímať aj toto
Blog
a green paintbrush with some green paint, on a pale green background with some blank space on the le
Loading...

Greenwashing - rozpoznávanie rizík a vyhýbanie sa im

Blog
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Certifikácia ISO 37001: Záruka integrity a etiky v podnikaní

Blog
compliance-header-blog-säulen gerichtsgebäude
Loading...

Riadenie súladu v MSP - nevyhnutné alebo voliteľné?