Uhlíková stopa - čo núti organizácie prehodnotiť svoj prístup

Uhlíková stopa sa týka každej organizácie. Je však dôležité, aby každá optimálne začlenila znižovanie emisií skleníkových plynov do svojej vlastnej stratégie a využila výhody. Základným predpokladom na to je kvantifikácia emisií skleníkových plynov a príprava inventúry skleníkových plynov. Až potom je možné určiť, ktoré kontrolné páky je možné využiť.

V našej bielej knihe nájdete prehľad rôznych noriem na výpočet uhlíkovej stopy podniku (CCF) a uhlíkovej stopy výrobku (PCF ). Dozviete sa, čo treba zohľadniť pri implementácii, ktoré údaje sú potrebné na výpočet a ktoré nástroje ho podporujú.

Prečítajte si tipy našich odborníkov.

Ktorý štandard vyhovuje vašej organizácii, ktorý prístup je vhodný? V závislosti od cieľa alebo požiadavky môže byť relevantné vytvorenie CCF, PCF alebo dokonca oboch. Existuje mnoho spoluprác, napríklad pri zbere údajov a výpočte emisií skleníkových plynov.

Dôležité otázky, ktoré je potrebné vopred objasniť pre každú organizáciu osobitne.

Čo je dôležité, sa dozviete v našej bezplatnej Bielej knihe.

carbon footprint-dqs-whitepaper-cover-pdf

Bielu knihu si stiahnite priamo z formulára vpravo!

experte energiemanagement-dqs-tyrone adu-baffour
Loading...

Author

Tyrone Adu Baffour

Environmentálny inžinier sa obzerá za viac ako 10 rokmi skúseností projektového inžiniera pre energetickú efektívnosť a energetický manažment, ako aj v oblasti udržateľnosti. Je odborníkom na normy DQS a produktovým manažérom pre riadenie energie a klímy, ako aj audítorom pre normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064 a ISO 50001. Okrem toho sa podieľa na činnosti dvoch panelov DIN*, ktoré patria do normalizačného výboru DIN "Základy ochrany životného prostredia".

*DIN je Nemecký inštitút pre normalizáciu

Ako sa dostať k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.