Zaregistrujte sa teraz a získajte bielu knihu"TISAX® - začnite hodnotenie dobre pripravení" bezplatne.

Prečítajte si túto a ďalšie informácie v našej Bielej knihe

Zoznámte sa TISAX® - ale aj s normou ISO 27001

✓ Sedem základných úvah na ceste k vášmu posúdeniu

Tipy, ako posudzovať jednotlivé témy

Zhrnutie manažmentu

TISAX® je postup posudzovania požiadaviek "Posudzovania bezpečnosti informácií VDA" (VDA ISA), ktorý môžu dodávatelia alebo poskytovatelia služieb v automobilovom priemysle použiť na zabezpečenie bezpečnosti informácií, ktoré im boli poskytnuté. Skratka TISAX® znamená Trusted Information Security Assessment eXchange a používa sa na audity dodávateľov a poskytovateľov služieb, ktorí pracujú s citlivými informáciami, ktoré im zverili ich klienti. Okruh organizácií, ktorých sa to týka, je väčší, než by sa mohlo pôvodne predpokladať. Okrem klasického dodávateľa Tier 1 sa overenie TISAX® čoraz častejšie vyžaduje aj od dodávateľov na iných nižších úrovniach - ako aj od poskytovateľov služieb napríklad v oblasti spracovania údajov alebo reklamy, t. j. od partnerských spoločností automobilového priemyslu v najširšom zmysle slova. Ak teraz stojíte pred úlohou splniť požiadavky automobilového sektora na bezpečnosť informácií, mali by ste pred posúdením TISAX® urobiť niekoľko rozhodnutí.

auditor-dqs-anderas altena
Loading...

Author

Andreas Altena

Konateľ spoločnosti Sollence® GmbH, konzultant, školiteľ a audítor výnimočnosti DQS. Hlavné kompetencie: organizačný rozvoj a integrované systémy riadenia, kvalita, bezpečnosť informácií, riadenie rizík a (IT) služieb.

experte für informationssicherheit - dqs - dr holger grieb
Loading...

Autor

Dr. Holger Grieb

Vedúci konzultant so zameraním na manažment a IT v spoločnosti Ksi Consult Ltd. & Co. KG, DQS-Auditor, DGQ-Auditor, lektor pre "medzinárodné systémy riadenia" na Fresenius University of Applied Sciences.

Ako sa dostať k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.