Standard IFS PACsecure jest obecnie w trakcie zmian. Oczekuje się, że wersja 2 zostanie opublikowana w drugiej połowie 2021 roku. Wszystkie ważne informacje na temat harmonogramu i możliwych zmian można znaleźć w poniższym artykule.

Po spotkaniu grupy ekspertów w marcu i konsultacjach społecznych w kwietniu 2019 r. grupa robocza IFS PACsecure Standard przeszła na emeryturę, aby przeanalizować zebrane dane. Od października 2020 r. prowadzone są obecnie audyty testowe. Wnioski z nich zostaną uwzględnione w drugim projekcie, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Sfinalizowanie standardu IFS PACsecure Version 2 spodziewane jest w drugiej połowie 2021 roku.

Celem tego zatwierdzonego przez GFSI standardu jest możliwość weryfikacji jakości i bezpieczeństwa wszystkich rodzajów opakowań pierwotnych i wtórnych. Wśród przewidywanych zmian w wersji 2 jest wprowadzenie obowiązku przeprowadzania niezapowiedzianych audytów. Korzystanie z opcji auditu niezapowiedzianego będzie obowiązkowe co trzy lata. Ponadto można założyć, że norma może być częściowo auditowana zdalnie. Jednak co najmniej 50% całkowitego czasu trwania audytu musi być nadal audytowane na miejscu. Oczekuje się także nowych obszarów zakresowych, w tym dotyczących farb, klejów i wosków.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...