Standard IFS PACsecure je v současné době revidován. Očekává se, že verze 2 bude zveřejněna v druhé polovině roku 2021. Všechny důležité informace o harmonogramu a možných změnách získáte v následujícím článku.

Po březnovém zasedání skupiny odborníků a veřejné konzultaci v dubnu 2019 se pracovní skupina standardu IFS PACsecure odebrala k analýze shromážděných údajů. Testovací audity nyní probíhají od října 2020. Zjištění z nich budou zapracována do druhého návrhu, který bude předložen k veřejné konzultaci. Finální verze standardu IFS PACsecure verze 2 se očekává v druhé polovině roku 2021.

Cílem standardu schváleného GFSI je, aby bylo možné ověřovat kvalitu a bezpečnost všech typů primárních a sekundárních obalů. Mezi očekávané změny ve verzi 2 patří, že neohlášené audity budou povinné. Využití možnosti neohlášeného auditu bude povinné každé tři roky. Dále lze předpokládat, že normu bude možné částečně auditovat na dálku. Stále však platí, že alespoň 50 % celkové doby trvání auditu musí být auditováno na místě. Očekávají se také nové oblasti působnosti, včetně oblastí týkajících se nátěrových hmot, lepidel a vosků.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...