De IFS PACsecure-norm wordt momenteel herzien. Versie 2 zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 worden gepubliceerd. Alle belangrijke informatie over de planning en mogelijke wijzigingen vindt u in het volgende artikel.

Na een vergadering van de deskundigengroep in maart en een openbare raadpleging in april 2019 heeft de werkgroep IFS PACsecure Standard zich teruggetrokken om de verzamelde gegevens te analyseren. Sinds oktober 2020 zijn er nu testaudits uitgevoerd. De bevindingen daarvan zullen worden verwerkt in een tweede ontwerp, dat aan een openbare raadpleging zal worden onderworpen. De definitieve IFS PACsecure versie 2-norm wordt in de tweede helft van 2021 verwacht.

Het doel van de door de GFSI goedgekeurde norm is om de kwaliteit en veiligheid van alle soorten primaire en secundaire verpakkingen te kunnen verifiëren. Een van de verwachte veranderingen in versie 2 is dat onaangekondigde audits verplicht zullen worden. Het gebruik van de optie van onaangekondigde audits zal om de drie jaar verplicht zijn. Verder kan worden aangenomen dat de norm gedeeltelijk op afstand kan worden geaudit. Echter, ten minste 50% van de totale duur van de audit moet nog steeds op locatie worden geaudit. Er worden ook nieuwe toepassingsgebieden verwacht, onder meer voor verven, kleefstoffen en wassen.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...