Standard IFS PACsecure był do niedawna w trakcie rewizji, a teraz został opublikowany w wersji ostatecznej. Audyty zgodnie z IFS PACsecure Version 2 będą możliwe od 3 stycznia 2022 r., a staną się obowiązkowe od 3 maja 2022 r.

Po spotkaniu grupy ekspertów w marcu 2019 r. i konsultacjach społecznych w kwietniu 2019 r. grupa robocza IFS PACsecure Standard wycofała się, aby przeanalizować zebrane dane. Dzięki wyciągniętym wnioskom, od października 2020 r. przeprowadzono audyty testowe. Wyniki tych audytów testowych zostały uwzględnione w późniejszej ostatecznej wersji standardu IFS PACsecure Version 2.

Celem zatwierdzonego przez GFSI standardu jest możliwość weryfikacji i zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wszystkich rodzajów opakowań pierwotnych i wtórnych. Pomaga on firmom sprostać rosnącym wymaganiom rynku w zakresie przejrzystości i identyfikowalności, a także przyczynia się do poprawy integralności produktów i zwiększenia wydajności.

Kluczowe zmiany

Zmiany w wersji 2 obejmują wprowadzenie obowiązku przeprowadzania niezapowiedzianych audytów. Korzystanie z opcji niezapowiedzianego audytu jest obowiązkowe co trzy lata. Ponadto, większy nacisk położono na ocenę na miejscu, a mniejszy na dokumentację. Skutkuje to zmniejszeniem liczby wymagań. Co więcej, norma może być częściowo auditowana zdalnie. Jednakże, co najmniej 50% całkowitego czasu trwania audytu musi być nadal audytowane na miejscu.

Harmonogram

Audyty według drugiej wersji standardu IFS PACsecure są możliwe od 3 stycznia 2022 roku, a stają się obowiązkowe od 3 maja 2022 roku. Jeśli okno dla niezapowiedzianego audytu IFS PACsecure rozpocznie się 3 maja 2022 r. lub później, audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z wersją 2. Ogólnie rzecz biorąc, możliwość stosowania wersji 1.1 kończy się 2 maja 2022 r., ale istnieją wyjątki, w których stosowanie IFS PACsecure w wersji 1.1 jest nadal możliwe. Zostały one wyjaśnione w doktrynie IFS PACsecure wersja 2.

Broszura IFS PACsecure Scoring

Dla audytów zgodnych ze standardami IFS PACsecure wersja 2 przyjęty został system punktacji IFS Food wersja 7. Broszura "The IFS Scoring System - Driving Continuous Improvement" szczegółowo wyjaśnia system i jest dostępna w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim tutaj.

Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...