Το πρότυπο IFS PACsecure βρισκόταν σε αναθεώρηση μέχρι πρόσφατα και τώρα δημοσιεύθηκε η τελική του έκδοση. Οι έλεγχοι σύμφωνα με το IFS PACsecure Version 2 θα είναι δυνατοί από τις 3 Ιανουαρίου 2022 και θα καταστούν υποχρεωτικοί από τις 3 Μαΐου 2022.

Μετά τη συνεδρίαση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων τον Μάρτιο του 2019 και μια δημόσια διαβούλευση τον Απρίλιο του 2019, η ομάδα εργασίας του προτύπου IFS PACsecure είχε αποσυρθεί για να αναλύσει τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν. Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν, από τον Οκτώβριο του 2020 διεξάγονται δοκιμαστικοί έλεγχοι. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμαστικών ελέγχων ενσωματώθηκαν στην επακόλουθη τελική έκδοση του προτύπου IFS PACsecure Version 2.

Στόχος του εγκεκριμένου από το GFSI προτύπου είναι να μπορεί να επαληθεύει και να διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια όλων των τύπων πρωτογενών και δευτερογενών συσκευασιών. Βοηθά τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα και συμβάλλει στη βελτίωση της ακεραιότητας των προϊόντων και στην αύξηση της αποδοτικότητας.

Βασικές αλλαγές

Οι αλλαγές στην έκδοση 2 περιλαμβάνουν την υποχρεωτική διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων. Η χρήση της επιλογής απροειδοποίητου ελέγχου είναι υποχρεωτική κάθε τρία χρόνια. Επιπλέον, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην επιτόπια αξιολόγηση και λιγότερο στην τεκμηρίωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των απαιτήσεων. Επιπλέον, το πρότυπο μπορεί να ελεγχθεί εν μέρει εξ αποστάσεως. Ωστόσο, τουλάχιστον το 50% της συνολικής διάρκειας του ελέγχου πρέπει να εξακολουθεί να ελέγχεται επί τόπου.

Χρονοδιάγραμμα

Οι έλεγχοι σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση του προτύπου IFS PACsecure είναι δυνατοί από τις 3 Ιανουαρίου 2022 και καθίστανται υποχρεωτικοί από τις 3 Μαΐου 2022. Εάν το παράθυρο για έναν απροειδοποίητο έλεγχο IFS PACsecure αρχίσει στις 3 Μαΐου 2022 ή αργότερα, ο έλεγχος θα διεξαχθεί σύμφωνα με την έκδοση 2. Σε γενικές γραμμές, η δυνατότητα εφαρμογής της έκδοσης 1.1 λήγει στις 2 Μαΐου 2022, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις όπου η εφαρμογή της έκδοσης 1.1 του IFS PACsecure είναι ακόμη δυνατή. Αυτές εξηγούνται στο δόγμα IFS PACsecure έκδοση 2.

Φυλλάδιο βαθμολόγησης IFS PACsecure

Για τους ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα IFS PACsecure έκδοση 2, υιοθετείται το σύστημα βαθμολόγησης του IFS Food έκδοση 7. Το φυλλάδιο "The IFS Scoring System - Driving Continuous Improvement" εξηγεί λεπτομερώς το σύστημα και είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά εδώ.

Συγγραφέας
Dr. Thijs Willaert

Ο Dr. Thijs Willaert είναι Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τους τομείς Βιωσιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι επίσης ελεγκτής για τον εξωτερικό έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται η διαχείριση της βιωσιμότητας, οι βιώσιμες προμήθειες και η ψηφιοποίηση του ελεγκτικού τοπίου.

Loading...