Standard IFS PACsecure je do nedavno bio u postupku revizije i sada je objavljena konačna verzija. Auditi prema 2. izdanju standarda IFS PACsecure bit će mogući od 3. siječnja 2022. godine, a obavezni su od 3. svibnja 2022. godine.

Nakon sastanka stručne skupine u ožujku i javnog savjetovanja u travnju 2019. godine, radna skupina za standard IFS PACsecure se povukla kako bi analizirala prikupljene podatke. Uz naučene lekcije, testni auditi se provode od listopada 2020. godine. Pronalasci s tih audita su uključeni u kasnije konačno izdanje standarda IFS PACsecure.

Cilj standarda, koji je odobrila inicijativa GFSI, je omogućiti verifikaciju i osiguranje kvalitete i sigurnosti svih vrsta primarne i sekundarne ambalaže. Organizacijama pomaže zadovoljiti zahtjeve rastućeg tržišta u pogledu transparentnosti i sljedivosti te pomaže poboljšati integritet proizvoda i povećati učinkovitost.

Ključne promjene

Promjene u 2. izdanju uključuju uvođenje obveznih nenajavljenih audita. Svake tri godine se mora koristiti opcija nenajavljenog audita. Nadalje, veći je fokus na auditima na licu mjesta, a manji na dokumentaciji. Time je smanjen broj zahtjeva. Prema standardu se sada auditi mogu provoditi djelomično na daljinu. Međutim, još uvijek se barem 50% ukupnog trajanja audita mora provesti na lokaciji.

Raspored

Auditi prema drugom izdanju standarda IFS PCAsecure mogući su od 3. siječnja 2022., a postaju obvezni od 3. svibnja 2022. godine. Ako prozor za nenajavljeni IFS PACsecure audit počinje 3. svibnja 2022. ili nakon tog datuma, audit će se provesti prema 2. izdanju. Općenito, primjenjivost izdanja 1.1 završava 2. svibnja 2022., ali postoje iznimke u kojima je još uvijek moguća primjena izdanja 1.1. standarda IFS PACsecure. One su objašnjene u doktrini 2. izdanja standarda IFS PACsecure.

IFS PACsecure brošura s bodovanjem

Za audite prema 2. izdanju standarda IFS PACsecure primjenjuje se sustav bodovanja 7. izdanja standarda IFS Food. Brošura "The IFS Scoring System - Driving Continuous Improvement" detaljno objašnjava sustav i dostupna je na engleskom, njemačkom, francuskom, talijanskom i španjolskom jeziku ovdje.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...