De IFS PACsecure norm was tot voor kort in herziening en is nu in zijn definitieve versie gepubliceerd. Audits volgens IFS PACsecure versie 2 zullen mogelijk zijn vanaf 3 januari 2022 en verplicht worden vanaf 3 mei 2022.

Na de vergadering van een deskundigengroep in maart 2019 en een openbare raadpleging in april 2019, had de werkgroep IFS PACsecure Standard zich teruggetrokken om de verzamelde gegevens te analyseren. Met de geleerde lessen zijn sinds oktober 2020 testaudits uitgevoerd. De resultaten van deze testaudits werden verwerkt in de daaropvolgende definitieve versie van de IFS PACsecure Versie 2 Standaard.

Het doel van de door de GFSI goedgekeurde norm is om de kwaliteit en veiligheid van alle soorten primaire en secundaire verpakkingen te kunnen verifiëren en garanderen. De norm helpt bedrijven te voldoen aan de groeiende marktvraag naar transparantie en traceerbaarheid, en helpt de productintegriteit te verbeteren en de efficiëntie te vergroten.

Belangrijkste wijzigingen

Een van de veranderingen in versie 2 is het verplicht stellen van onaangekondigde audits. Het gebruik van de optie onaangekondigde audits is om de drie jaar verplicht. Verder ligt de nadruk meer op beoordeling ter plaatse en minder op documentatie. Dit resulteert in een kleiner aantal eisen. Bovendien kan de norm gedeeltelijk op afstand worden geaudit. Echter, ten minste 50% van de totale duur van de audit moet nog steeds op locatie worden geaudit.

Planning

Audits volgens de tweede versie van de IFS PACsecure-norm zijn mogelijk vanaf 3 januari 2022 en worden verplicht vanaf 3 mei 2022. Als het venster voor een onaangekondigde IFS PACsecure-audit op of na 3 mei 2022 begint, zal de audit volgens versie 2 worden uitgevoerd. In het algemeen eindigt de toepasbaarheid van versie 1.1 op 2 mei 2022, maar er zijn uitzonderingen waarbij de toepassing van IFS PACsecure versie 1.1 nog mogelijk is. Deze worden toegelicht in de IFS PACsecure versie 2 doctrine.

Brochure over IFS PACsecure-scores

Voor audits volgens de IFS PACsecure versie 2 normen wordt het scoringssysteem van IFS Food versie 7 gehanteerd. De brochure "The IFS Scoring System - Driving Continuous Improvement" legt het systeem in detail uit en is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...