Tak indywidualne, jak Twoja organizacja

Twoja organizacja lub firma wyznaczyła sobie cele i chce je osiągnąć bez dalszych ceregieli, ale..: Czy Twoje procesy naprawdę się do tego nadają? Czy są właściwe, skuteczne i efektywne? A co z ich odpornością i przejrzystością?
Audyt procesów DQS zapewnia obiektywną ocenę efektywności standardowych procesów biznesowych. Na przykład wtedy, gdy w określonym środowisku procesowym pojawiają się trudności i nie można wskazać ich przyczyn.

Indywidualne katalogi kryteriów i systemy oceny

Rozpoznanie obszarów wymagających podjęcia działań w procesach, które mają kluczowe znaczenie dla sukcesu

Przejrzystość w projektowaniu procesów dzięki dobrze uzasadnionej analizie

Mehrwert
Loading...

Jak organizacje mogą skorzystać z auditów procesów DQS?

Poza działalnością certyfikacyjną, audyty procesów DQS są specyficzne dla organizacji i pragmatyczne. Audyty procesów służą identyfikacji przyczyn istniejących słabości w otoczeniu procesowym oraz ujawnieniu potencjału do poprawy.

Nadają się jako selektywna analiza do poprawy wyników, jako podstawa do projektowania i kontroli procesów zorientowanych na cele i strategię, do uzyskania istotnych pomocy w podejmowaniu decyzji, do uzyskania pewności prawnej oraz jako wstęp do ustanowienia systemu zarządzania zorientowanego na procesy. Audyty procesów nie koncentrują się na konkretnych normach, ale z pewnością mogą uwzględniać poszczególne aspekty norm.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega audit procesu DQS?

W oparciu o indywidualne planowanie i projektowanie, nasze audyty procesów oferują różnorodne punkty wyjścia do doskonalenia. Zakres audytu zależy od zdefiniowanego celu, złożoności zdefiniowanych procesów oraz kryteriów oceny. Gdy tylko poznamy Twoje pomysły, będziemy mogli precyzyjnie dostosować naszą ofertę do zasobów i wymagań Twojej organizacji.

W ramach audytu procesów nasi audytorzy badają aktualny stan pojedynczych lub wielu procesów związanych z tworzeniem produktu lub świadczeniem usługi. W tym celu koncentrują się przede wszystkim na podatności na awarie i ryzyku związanym z odpowiednimi procesami. W ten sposób w profesjonalny i obiektywny sposób identyfikują odchylenia od procesu docelowego. W ten sposób DQS zachowuje swoją neutralność i niezależność.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje audyt procesów DQS?

Koszty audytu procesów DQS nie mogą być określone w sposób ogólny. Zależą one od zakresu i złożoności Państwa procesów, które mają być poddane audytowi. Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy lub organizacji.

Business2.png
Loading...

DQS jest Państwa partnerem

- Doświadczenie i kompetencje we wszystkich branżach
- Ponad 80 międzynarodowych biur
- Globalna obecność, lokalny serwis
- Zorientowanie na klienta i rozwiązania

Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na audyt procesów.