Individualan kao i vaša organizacija

Vaša organizacija ili kompanija je sebi postavila ciljeve i želi da ih ostvari bez daljeg odlaganja, ali: Da li su vaši procesi zaista pogodni za to? Da li su prikladne, efektivne i efikasne? A šta je sa njihovom elastičnošću i transparentnošću?
DQS revizija procesa vam obezbeđuje objektivnu procenu efikasnosti standardnih poslovnih procesa. Na taj način kada se pojave poteškoće u određenom okruženju procesa i ne možete da odredite uzroke.

Mehrwert
Loading...

Kako organizacije mogu imati koristi od DQS audita procesa

Osim sertifikacionog poslovanja, DQS auditi procesa su specifični za organizaciju i pragmatični. Revizije procesa služe za identifikovanje uzroka postojećih slabosti u predelu procesa i otkrivanje potencijala za poboljšanje.

Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše DQS revizija procesa?

Na osnovu individualnog planiranja i dizajna, naše revizije procesa nude mnoštvo početnih tačaka za poboljšanje. Opseg revizije zavisi od definisanog cilja, složenosti definisanih procesa i kriterijuma ocenjivanja. Čim saznamo vaše ideje, možemo precizno uskladiti našu ponudu sa resursima i zahtevima Vaše organizacije.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta DQS audit procesa?

Troškovi audita DQS procesa ne mogu se navoditi uopšteno. Oni zavise od obima i složenosti vaših procesa koje treba nadgledati. Biće nam drago da Vam damo pojedinačnu ponudu za Vašu kompaniju ili organizaciju.

Business2.png
Loading...

DQS je vaš partner

- Iskustvo i kompetentnost u svim industrijama
- Više od 80 međunarodnih kancelarija
- Globalno prisustvo, lokalna služba
- Orijentisano na kupca i rešenje

Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da vam dostavimo prilagođenu ponudu za audite procesa.