Posljednjih tjedana nekoliko država članica EU-a obvezalo se na klimatsku neutralnost do 2050. godine. Međutim, taj cilj zahtijeva velika ulaganja. Kako bi potaknula financiranje klimatski prihvatljivih poslovnih aktivnosti, EU se usredotočuje na razvoj standarda za zelene obveznice (Green Bonds). Saznajte što se događa na prvim linijama u ovom preglednom članku.

Pariški sporazum o klimatskim promjenama postignut je 12. prosinca, 2015. godine. Cilj mu je osigurati da je globalno zatopljenje ograničeno na znatno ispod 2°C. Za EU sporazum znači smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, a da bi se to postiglo godišnje će se, prema Europskoj komisiji, morati popuniti investicijski jaz od 180 milijardi eura. Taj se iznos ne može samo tako prikupiti preko noći.

Financiranje ciljeva održivosti

Kako bi se popunio investicijski jaz, EU se ne želi i ne može oslanjati samo na javni sektor. Zato se institucijske ulagatelje sada potiče da usmjere financijske tokove u niskougljične i klimatski otporne projekte i gospodarske sektore. Ta je ambicija među glavnim ciljevima Akcijskog plana za održivo financiranje EU, objavljenog 22. ožujka, 2018. godine. Jedan od prioriteta Akcijskog plana je "razvijanje službenih europskih standarda za održivo financiranje počevši od zelenih obveznica." Glavne točke mogućeg EU standarda za zelene obveznice identificirati će i objaviti u izvješću stručne skupine.

EU standard za zelene obveznice: Izvješće stručne skupine

U ožujku 2019. godine, stručna skupina je objavila međuizvješće i tri mjeseca kasnije konačno izvješće. Izvješće predstavlja sadržaj EU standarda za zelene obveznice i objašnjava kako EU standard namjerava ukloniti prepreke koje trenutačno koče razvoj na tržištu zelenih obveznica. Osim toga, opisuje kako standard može ispuniti svoju funkciju usmjeravanja ulaganja u zelene projekte. Nadalje, izvješće detaljno opisuje poticaje koji se mogu koristiti za povećanje količine izdanih zelenih obveznica i način njihove interakcije s drugim održivim financijskim instrumentima u širem kontekstu. Tehnička stručna skupina (TEG) je objavila da je EU standard za zelene obveznice (EU GBS) zamišljen kao dobrovoljan standard koji se nadovezuje na i kompatibilan je s postojećom tržišnom praksom.

Taksonomija EU-a

Kako je već navedeno, EU standard za zelene obveznice namijenjen je usmjeravanju financijskih tokova u niskougljične i klimatski otporne projekte i gospodarske sektore. Ali gdje je granica između klimatski prihvatljivih i klimatski neprihvatljivih poslovnih aktivnosti? Tu na scenu stupa Taksonomija EU-a: zajedno s izvješćem, stručna skupina je objavila i Tehničko izvješće o taksonomiji , klasifikacijski sustav koji određuje koliko su pojedinačni projekti i aktivnosti klimatski prihvatljivi. U osnovi, Taksonomija nije ništa drugo nego popis poslovnih aktivnosti koje doprinose ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi, poput prijevoza s niskim emisijama, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, proizvodnja biogoriva, itd.

Verifikacija zelenih obveznica od strane vanjskih verifikatora 

Kako bi se osigurala vjerodostojnost zelenih obveznica, obavezna je vanjska verifikacija. Akreditacija za vanjsku verifikaciju je navedena u izvješću. Kao iskusan verifikator, s velikim zanimanjem pratimo razvoj događaja.

Kako je EU standard za zelene obveznice povezan s Inicijativom za klimatske obveznice?  

Taksonomija EU-a uzima u obzir postojeće standarde i inicijative, poput Inicijative za klimatske obveznice (Climate Bonds Initiative). To znači da bi Europska inicijativa trebala bez poteškoća priznati ulaganja koja primjerice imaju certifikat Climate Bonds. Certifikacija prema Climate Bonds stoga pojednostavljuje certifikaciju prema EU standardu za zelene obveznice i izdavateljima daje priliku za pokazivanje održivosti svojih ulaganja i prije objave europskog standarda. Moguća je i dvostruka certifikacija prema EU standardu za zelene obveznice i prema Inicijativi Climate Bonds.

Sljedeći koraci

Izvješće stručne skupine su preporuke koje su predane Europskoj komisiji. Očekuje se da će na toj osnovi u relativno kratkom roku razviti EU standard za zelene obveznice.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...