Dobavljači za automobilsku industriju

Kao operater auto kuće, logističke kompanije ili inženjerske kancelarije u Bosni i Hercegovini, želite li dokazati svoju efikasnost svojim (potencijalnim) kupcima? Tada za vas ne postoji alternativa certifikatu prema VDA 6.2. Ima jedinstvenu poziciju u oblasti pružanja automobilskih usluga - globalno. To je zato što je revidirani međunarodni automobilski standard IATF 16949 namijenjen isključivo kompanijama sa serijskom proizvodnjom.

Stalni dalji razvoj korisničkog servisa

Kontinuirana optimizacija procesa

Unaprijeđenje korporativne strategije

Jača konkurentnost

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je VDA 6.2 certifikacija?

VDA Volume 6.2 je pogodan za vas ako vaša kompanija pruža usluge automobilskoj industriji i na taj način utiče na kvalitet proizvoda, npr. kao logistička kompanija, servisna radionica ili inženjering kompanija. Zahtjevi ovog standarda se ne fokusiraju samo na kvalitet vaše orijentacije na kupca, već i na kontinuirano poboljšanje vaših internih usluga, kao što su razvoj ili kupovina.

Sadržaj VDA 6.2 odgovara strukturi ISO 9001, što olakšava razvoj vašeg sistema upravljanja kvalitetom na osnovu ISO 9001. Njemački standard je kreiran 1997. godine i objavljen je u junu 2017. nakon revizije i prilagođavanja ISO 9001:2015. Ne postoji međunarodni ekvivalent za VDA 6.2.

Pored volume 6.2, volume VDA 6.1 (za direktne dobavljače i podizvođače za automobilsku industriju) i VDA 6.4 (pojedinačne i serijske proizvođače mašina, sistema, alata ili mernih i ispitnih štandova) dopunjuju propise Nemačke asocijacije automobilske industrije.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše VDA 6.2 certifikacija u BiH?

Kada se implementiraju svi zahtjevi VDA 6.2, možete dobiti certifikat za svoj sistem upravljanja. Proći ćete kroz višestepeni proces certifikacije u DQS-u. Ako u kompaniji već postoji certificiran sistem upravljanja, proces se može skratiti.

U prvom koraku razgovarate o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima VDA 6.2 certifikacije sa nama. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte certifikacije, sastanak planiranja je vrijedna prilika da upoznate svog DQS auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sva uključena područja i lokacije.

Predaudit također nudi mogućnost da se unaprijed identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja. Obje usluge su opcionalne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata vašeg pregleda menadžmenta i internih audita. U ovom procesu utvrđujemo da li je vaš sistem upravljanja dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.

U naknadnom auditu sistema (faza 2 audita), vaš DQS auditor procjenjuje učinkovitost svih procesa upravljanja na licu mjesta. Na završnom sastanku, oni će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi se dogovaraju akcioni planovi.

Nakon certifikacijskog audita, rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša kompanija nastavlja ispunjavati sve važne zahtjeve VDA 6.2 nakon certifikacijskog audita, vršimo nadzorne audite na godišnjem nivou. Ovo pruža kompetentnu podršku za kontinuirano unaprijeđenje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat važi najviše tri godine. Ponovna certifikacija se provodi blagovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa primjenjivim zahtjevima standarda. Ovo se mora zakazati dovoljno rano kako bi se omogućilo dovoljno vremena za provođenje korektivnih akcija u slučaju neusklađenosti (otprilike osam sedmica između posljednjeg dana audita i isteka certifikata). Svi naknadni auditi treba da se sprovedu najmanje dvije nedjelje pre isteka važenja certifikata.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta VDA 6.2 certifikacija u BiH?

Cijena VDA 6.2 certifikacije u Bosni i Hercegovini ovisi, između ostalog, o veličini i složenosti vaše kompanije. Iz ovih razloga, troškovi za certifikaciju prema VDA 6.2 ne mogu se dati kao paušalni iznos. Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam dostaviti individualnu ponudu za Vašu kompaniju.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas

  • Svi auditi iz jednog izvora
  • Iskustvo i kompetentnost u svim industrijama
  • Globalno prisustvo, lokalna usluga
  • Orijentisan na kupca i rješenja
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Bit će nam drago da Vam pružimo individualnu ponudu za vašu VDA 6.2 certifikaciju.