Dostawcy usług dla przemysłu motoryzacyjnego

Czy jako prowadzący salon samochodowy, przedsiębiorstwo logistyczne lub biuro konstrukcyjne chcą Państwo udowodnić swoim (potencjalnym) klientom swoją efektywność? W takim razie nie ma dla Ciebie alternatywy dla certyfikatu VDA 6.2. Ma on wyjątkową pozycję w dziedzinie usługodawców branży motoryzacyjnej - na skalę światową. A to dlatego, że znowelizowany międzynarodowy standard motoryzacyjny IATF 16949 skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw prowadzących produkcję seryjną.

Stały rozwój obsługi klienta

Ciągła optymalizacja procesów

Doskonalenie strategii przedsiębiorstwa

Wzmocnienie konkurencyjności

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Czym jest certyfikacja VDA 6.2?

Standard VDA 6.2 jest odpowiedni dla Państwa, jeśli Państwa przedsiębiorstwo świadczy usługi dla przemysłu motoryzacyjnego i tym samym wpływa na jakość produktów, np. jako firma logistyczna, warsztat serwisowy lub firma inżynierska. Wymagania tego standardu koncentrują się nie tylko na jakości orientacji na klienta, ale również na ciągłym doskonaleniu wewnętrznych usług, takich jak rozwój lub zakupy.

Zawartość VDA 6.2 odpowiada strukturze ISO 9001, co ułatwia rozwój systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001. Niemiecka norma powstała w 1997 roku i została opublikowana w czerwcu 2017 roku po rewizji i dostosowaniu do normy ISO 9001:2015. Nie ma międzynarodowego odpowiednika dla VDA 6.2.

Oprócz tomu 6.2, tomy VDA 6.1 (dla bezpośrednich dostawców i podwykonawców dla przemysłu motoryzacyjnego) oraz VDA 6.4 (indywidualni i seryjni producenci maszyn, systemów, narzędzi lub stanowisk pomiarowych i testowych) uzupełniają regulacje Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji VDA 6.2?

Po wdrożeniu wszystkich wymagań VDA 6.2 mogą Państwo poddać swój system zarządzania certyfikacji. W DQS przejdą Państwo przez wieloetapowy proces certyfikacji. Jeżeli w przedsiębiorstwie istnieje już certyfikowany system zarządzania, proces ten może zostać skrócony.

W pierwszym etapie omawiają Państwo z nami swoje przedsiębiorstwo, system zarządzania i cele certyfikacji VDA 6.2. Na tej podstawie otrzymują Państwo szybko szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa audytora DQS oraz do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i lokalizacji.

Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do poprawy oraz mocnych stron systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W tym procesie określamy, czy Państwa system zarządzania jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji.

Podczas kolejnego auditu systemu (etap auditu 2), auditor DQS ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania w zakładzie. Na spotkaniu końcowym przedstawi Państwu szczegółową prezentację wyników i możliwych potencjałów poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat.

Aby zapewnić, że Państwa firma po audycie certyfikacyjnym nadal spełnia wszystkie ważne wymagania VDA 6.2, przeprowadzamy corocznie audyty nadzorcze. Stanowi to kompetentne wsparcie dla ciągłego doskonalenia Państwa systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Recertyfikacja jest przeprowadzana w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem ważności, aby zapewnić ciągłą zgodność z obowiązującymi wymaganiami normy. Musi być ona zaplanowana na tyle wcześnie, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na wdrożenie działań korygujących w przypadku niezgodności (około osiem tygodni pomiędzy dniem ostatniego auditu a wygaśnięciem certyfikatu). Wszelkie audyty uzupełniające powinny być przeprowadzone co najmniej dwa tygodnie przed końcem ważności certyfikatów.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja VDA 6.2?

Koszt certyfikacji VDA 6.2 zależy m.in. od wielkości i złożoności Państwa przedsiębiorstwa. Z tego powodu koszty certyfikacji wg VDA 6.2 nie mogą być podane w formie ryczałtu. Prosimy o kontakt z nami, a chętnie przedstawimy indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

  • Wszystkie audyty z jednej ręki
  • Doświadczenie i kompetencje we wszystkich branżach
  • Globalna obecność, lokalny serwis
  • Zorientowanie na klienta i rozwiązania
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację VDA 6.2.