Регистрирайте се сега и ще получите безплатно Бялата книга "CSR - систематична оценка на доставчиците". В нея представяме осем стъпки за систематично създаване на оценка на доставчиците - от анализа на съществеността до по-нататъшното развитие на доставчиците след оценка на резултатите.

Прочетете в нашата Бяла книга

  • Кои въпроси на устойчивото развитие са от значение?
  • Кои са подходящите критерии и инструменти за оценка на доставчиците?
  • Как се извършва одитът на доставчика?
  • Как се оценяват резултатите?

Обобщение

За всяка компания устойчивото развитие означава включване и на нейната верига на доставки. Чрез възприемане на подходящ подход сигурността на КСО може да бъде успешно управлявана във веригата за доставки. От съществено значение за това са оценката на риска и оценката на доставчиците. Настоящата Бяла книга представя структурата на оценката на доставчиците и възможните подходи към нея в осем стъпки: от анализа на съществеността, който показва КСО профила на самата компания, до по-нататъшното развитие на доставчика след оценка на резултатите.

experte nachhaltigkeit-dqs-altan dayankac
Loading...

Автор

Altan Dayankac

Продуктов мениджър на DQS за устойчивост и здравословни и безопасни условия на труд, както и одитор на множество стандарти за устойчивост. Той споделя своя опит като автор, модератор и търсен експерт в комитетите по околна среда и здравословни и безопасни условия на труд

Как да стигнете до Бялата книга

Първо трябва да се регистрирате. Моля, използвайте формуляра на тази страница.
След като се регистрирате, ще получите имейл от нас, в който ще ви помолим да потвърдите имейл адреса си. Моля, обърнете внимание: Не можем да ви изпратим Бялата книга без потвърждение.
След като потвърдите имейл адреса си, ще Ви изпратим Бялата книга.