Poniżej znajdują się różne logotypy i symbole certyfikacji, uporządkowane zgodnie z odpowiednimi przepisami, do wykorzystania po pomyślnej certyfikacji.

Warto wiedzieć

Pliki ZIP dostępne do pobrania zawierają następujące formaty:

 • EPS: dla mediów drukowanych
 • JPG: do stosowania na stronach internetowych, w prezentacjach itp.

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem pracy z plikami graficznymi należy je rozpakować.

Zrób swój znak! Certyfikaty DQS MED i IQNet oraz odpowiednie chronione symbole certyfikatów są zewnętrznymi znakami pomyślnie przeprowadzonej certyfikacji - i wysokiej akceptacji na całym świecie.

Symbole te można wykorzystywać na wiele sposobów: na przykład na dokumentach firmowych lub broszurach, na pojazdach, na stoiskach targowych lub w Internecie.

Uwaga:

 • Używanie symboli certyfikatów zakłada ważność certyfikatów lub innych dokumentów wydanych przez DQS Medizinprodukte GmbH jako potwierdzenia zgodności.
 • Jeśli certyfikat nie jest ważny dla całej organizacji, przy przedstawianiu symbolu certyfikatu należy wskazać zakres ograniczający.
 • Symbol certyfikatu musi być zawsze używany w połączeniu z nazwą certyfikowanej firmy.
 • W przypadku symbolu certyfikatu neutralnego pod względem QM, przepisy, na których opiera się certyfikat, muszą być wymienione w bezpośrednim sąsiedztwie symbolu
 • Symbole certyfikatów nie mogą być zmieniane - wybór koloru jest dowolny
 • Symbol IQNet może być używany tylko jako dodatek do symbolu certyfikatu DQS MED. Nie może być stosowany samodzielnie.
 • Zalecane jest umieszczanie na symbolu numeru rejestracyjnego certyfikatu.
 • Symbole nie mogą być używane do oznaczania produktów.
 • Chronione loga DQS MED, IQNet (znak bez pierścienia) i symbole akredytacji są zastrzeżone do użytku własnego DQS MED i nie mogą być używane przez osoby trzecie.
 • Należy ściśle przestrzegać polityki firmy DQS Medizinprodukte GmbH dotyczącej stosowania symboli certyfikatów.

Jeśli Twoja firma jest obecna w Internecie, zalecamy, abyś również tam zamieścił informację o pomyślnym uzyskaniu certyfikatu DQS Medizinprodukte GmbH. Jako dowód ważności certyfikatu i dla bezpieczeństwa prawnego należy użyć odnośnika/"linku" do bazy danych klientów w Internecie.

Dla symboli na produktach lub ich opakowaniach

Symbole nie mogą być używane do identyfikacji produktów.

Stosowanie symboli nie może sprawiać wrażenia, że produkt jest certyfikowany.

Poniższa tabela zawiera wytyczne dotyczące stosowania symboli certyfikacji w odniesieniu do wskazywania, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością.

Stosowanie symbolu certyfikatu DQS MED i IQNet
Bez objaśnienia:
Na produkcie *1 - Niedozwolone
Na większych pudełkach itp. używanych do transportu produktów *2 - Niedozwolone
W broszurach itp. do celów reklamowych - Dozwolone

Z objaśnieniem*3:
Na produkcie *1 - Niedozwolone
Na większych pudełkach itp. używanych do transportu produktów *2 - Dozwolone
W broszurach itp. do celów reklamowych - Dozwolone

*1) Może to być sam produkt lub produkt w pojedynczym opakowaniu, kontenerze itp. W przypadku działań związanych z testowaniem/analizą może to być raport z testu/analizy.

*2) Mogą to być ponadwymiarowe opakowania kartonowe itp., które nie dotrą do użytkowników końcowych.

*3) Może to być oświadczenie typu: "Ten produkt został wyprodukowany w ramach systemu zarządzania certyfikowanego zgodnie z ISO 13485 itp. przez DQS Medizinprodukte GmbH". Zamiast "wyprodukowano" można również powiedzieć "zapakowano" lub "dostarczono", np. "zapakowano przez firmę, której system zarządzania jest certyfikowany przez DQS Medizinprodukte GmbH".

Pieczęć certyfikacyjna DQS-MED

ZIP

IQNet

ZIP

ISO 13485

ZIP

ISO 15378

ZIP

ISO 9001

ZIP

Certyfikowany system zarządzania

ZIP