Παρακάτω θα βρείτε διάφορα λογότυπα και σύμβολα πιστοποίησης ταξινομημένα σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς για χρήση μετά από μια επιτυχή πιστοποίηση.

Καλό είναι να γνωρίζετε

Τα αρχεία ZIP που είναι διαθέσιμα για λήψη περιέχουν τις ακόλουθες μορφές:

 • EPS: για έντυπα μέσα
 • JPG: για χρήση σε ιστότοπους, παρουσιάσεις κ.λπ.

Σημειώστε ότι πρέπει να αποσυμπιέσετε αυτά τα αρχεία πριν μπορέσετε να εργαστείτε με τα αρχεία εικόνας.

Δώστε το στίγμα σας! Τα πιστοποιητικά DQS MED και IQNet καθώς και τα αντίστοιχα προστατευμένα σύμβολα πιστοποιητικών αποτελούν τα εξωτερικά σημάδια μιας επιτυχημένης πιστοποίησης - και υψηλής αποδοχής παγκοσμίως.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα με πολλούς τρόπους: για παράδειγμα, σε επαγγελματικά έγγραφα ή φυλλάδια, σε οχήματα, σε περίπτερα εμπορικών εκθέσεων ή στο Διαδίκτυο.

Παρακαλώ σημειώστε:

 • Η χρήση των συμβόλων πιστοποιητικών προϋποθέτει την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που εκδίδει η DQS Medizinprodukte GmbH ως επιβεβαιώσεις συμμόρφωσης.
 • Εάν ένα πιστοποιητικό δεν ισχύει για ολόκληρο τον οργανισμό, κατά την απεικόνιση ενός συμβόλου πιστοποιητικού πρέπει να αναφέρεται το περιοριστικό πεδίο εφαρμογής
 • Ένα σύμβολο πιστοποιητικού πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την επωνυμία της πιστοποιημένης εταιρείας.
 • Στην περίπτωση ενός ουδέτερου ως προς την ποιότητα πιστοποιητικού συμβόλου, οι κανονισμοί στους οποίους βασίζεται το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται σε άμεση γειτνίαση με το σύμβολο.
 • Τα σύμβολα του πιστοποιητικού δεν μπορούν να αλλάξουν - η επιλογή του χρώματος είναι ελεύθερη
 • Το σύμβολο IQNet μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο συμπληρωματικά με το σύμβολο του πιστοποιητικού DQS MED. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του
 • Συνιστάται η χρήση του αριθμού καταχώρισης του πιστοποιητικού στο σύμβολο.
 • Τα σύμβολα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σήμανση προϊόντων
 • Τα προστατευόμενα λογότυπα DQS MED, IQNet (σύμβολο χωρίς δακτύλιο) και τα σύμβολα διαπίστευσης προορίζονται για την ίδια τη χρήση της DQS MED και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τρίτους.
 • Η πολιτική της DQS Medizinprodukte GmbH σχετικά με τη χρήση των συμβόλων πιστοποίησης πρέπει να τηρείται αυστηρά.

Εάν η επιχείρησή σας έχει παρουσία στο Διαδίκτυο, σας συνιστούμε να παρέχετε και εκεί πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή πιστοποίησή σας από την DQS Medizinprodukte GmbH. Χρησιμοποιήστε μια αναφορά/"σύνδεσμο" προς τη βάση δεδομένων πελατών στην παρουσία σας στο Διαδίκτυο ως απόδειξη της εγκυρότητας του πιστοποιητικού σας και για τη νομική σας ασφάλεια.

Για σύμβολα σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους

Τα σύμβολα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση προϊόντων.

Η χρήση των συμβόλων δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση πιστοποίησης του προϊόντος.

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση των συμβόλων πιστοποίησης όσον αφορά την ένδειξη ότι ένα προϊόν έχει κατασκευαστεί βάσει πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Χρήση του συμβόλου του πιστοποιητικού DQS MED και IQNet
Χωρίς επεξήγηση:
Στο προϊόν *1 - Δεν επιτρέπεται
Σε μεγαλύτερα κιβώτια κ.λπ. που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των προϊόντων *2 - Δεν επιτρέπεται
Σε φυλλάδια κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς - Επιτρέπεται

Με επεξήγηση*3:
Στο προϊόν *1 - Δεν επιτρέπεται
Σε μεγαλύτερα κιβώτια κ.λπ. που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων *2 - Επιτρέπεται
Σε φυλλάδια κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς - Επιτρέπεται

*1) Αυτό μπορεί να είναι το ίδιο το προϊόν ή ένα προϊόν σε μια ενιαία συσκευασία, εμπορευματοκιβώτιο κ.λπ. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων δοκιμής/ανάλυσης, θα μπορούσε να είναι μια έκθεση δοκιμής/ανάλυσης.

*2) Αυτό θα μπορούσε να είναι υπερμεγέθης χάρτινη συσκευασία κ.λπ. που δεν θα έφτανε στους τελικούς χρήστες.

*3) Αυτό θα μπορούσε να είναι μια δήλωση όπως "Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 13485 κ.λπ. από την DQS Medizinprodukte GmbH". Αντί της φράσης "κατασκευάστηκε", θα μπορούσε επίσης να αναφέρεται "συσκευάστηκε" ή "παραδόθηκε" κατά περίπτωση, π.χ. "συσκευάστηκε από εταιρεία της οποίας το σύστημα διαχείρισης είναι πιστοποιημένο από την DQS Medizinprodukte GmbH".

Σφραγίδα πιστοποίησης DQS-MED

ZIP

IQNet

ZIP

ISO 13485

ZIP

ISO 15378

ZIP

ISO 9001

ZIP

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης

ZIP