Hieronder vindt u verschillende certificatielogo's en -symbolen gesorteerd op de respectievelijke regelgeving voor gebruik na een succesvolle certificatie.

Goed om te weten

De te downloaden ZIP-bestanden bevatten de volgende formaten:

 • EPS: voor gedrukte media
 • JPG: voor gebruik op websites, presentaties, enz.

Let op: u moet deze bestanden eerst uitpakken voordat u met de beeldbestanden kunt werken.

Zet uw stempel! DQS MED en IQNet-certificaten en de respectievelijke beschermde certificaatsymbolen zijn de uiterlijke tekenen van een succesvolle certificering - en van een wereldwijde erkenning.

U kunt de symbolen op vele manieren gebruiken: bijvoorbeeld op zakelijke documenten of brochures, op voertuigen, op beursstanden of op het internet.

 

 

Let op:

 • Het gebruik van de certificaatsymbolen veronderstelt de geldigheid van de certificaten of andere documenten die door DQS Medizinprodukte GmbH als conformiteitsbevestiging zijn afgegeven
 • Indien een certificaat niet voor de gehele organisatie geldig is, moet bij de afbeelding van een certificaatsymbool het beperkte geldigheidsgebied worden aangegeven
 • Een certificaatsymbool moet altijd gebruikt worden in combinatie met de naam van het gecertificeerde bedrijf
 • In het geval van een QM-neutraal certificaatsymbool moet de regelgeving waarop het certificaat is gebaseerd in de directe omgeving van het symbool worden genoemd
 • Certificaatsymbolen mogen niet worden veranderd - de kleurkeuze is vrij
 • Het IQNet-symbool mag alleen worden gebruikt als aanvulling op het DQS MED-certificaatsymbool. Het mag niet alleen worden gebruikt.
 • Het gebruik van het certificaatregistratienummer op het symbool wordt aanbevolen
 • De symbolen mogen niet gebruikt worden voor het markeren van producten
 • De beschermde DQS MED, IQNet-logo's (teken zonder ring) en accreditatiesymbolen zijn voorbehouden voor eigen gebruik van DQS MED en mogen niet door derden gebruikt worden
 • Het beleid van DQS Medizinprodukte GmbH ten aanzien van het gebruik van certificaatsymbolen dient strikt te worden nageleefd.

Indien uw bedrijf op het internet aanwezig is, raden wij u aan ook daar informatie te verstrekken over uw succesvolle certificering door DQS Medizinprodukte GmbH. Gebruik een verwijzing/"link" naar de klantendatabank op de internetaanwezigheid als bewijs van de geldigheid van uw certificaat en voor uw rechtszekerheid.

 

Voor symbolen op producten of hun verpakking

De symbolen mogen niet worden gebruikt om producten te identificeren.

Het gebruik van de symbolen mag niet de indruk wekken dat het product gecertificeerd is.

De volgende tabel bevat richtlijnen voor het gebruik van certificeringssymbolen om aan te geven dat een product is vervaardigd volgens een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

Gebruik van DQS MED en IQNet certificaatsymbool
Zonder toelichting:
Op het product *1 - Niet toegestaan
Op grotere dozen e.d. gebruikt voor transportdoeleinden van producten *2 - Niet toegestaan
In brochures e.d. voor reclamedoeleinden - Toegestaan

Met toelichting*3:
Op het product *1 - Niet toegestaan
Op grotere dozen e.d. die worden gebruikt voor het vervoer van producten *2 - Toegestaan
In brochures e.d. voor reclamedoeleinden - Toegestaan

*1) Dit kan een product zelf zijn of een product in een afzonderlijke verpakking, container, enz. In het geval van test-/analyseactiviteiten kan het gaan om een test-/analyseverslag.

*2) Het kan gaan om te grote kartonnen verpakkingen, enz. die de eindgebruikers niet bereiken.

*3) Dit zou een verklaring kunnen zijn zoals "Dit product is vervaardigd onder een managementsysteem gecertificeerd volgens ISO 13485 enz. door DQS Medizinprodukte GmbH". In plaats van "vervaardigd" zou ook "verpakt" of "geleverd" kunnen staan, bijv. "verpakt door een bedrijf waarvan het managementsysteem is gecertificeerd door DQS Medizinprodukte GmbH".

DQS-MED certificatiezegel

ZIP

IQNet

ZIP

ISO 13485

ZIP

ISO 15378

ZIP

ISO 9001

ZIP

Gecertificeerd managementsysteem

ZIP