U nastavku ćete pronaći razne certifikacijske logotipove i znakove grupirane prema odgovarajućim propisima za korištenje nakon uspješne certifikacije.

Dobro je znati

ZIP datoteke dostupne za preuzimanje sadrže sljedeće formate:

 • EPS: za tiskane medije
 • JPG: za korištenje na internetskim stranicama, u prezentacijama i sl.

Imajte na umu da morate raspakirati ove datoteke prije nego što možete raditi sa slikovnim datotekama.

Ostavite svoj trag! DQS MED i IQNet certifikati, kao i odgovarajući zaštićeni certifikacijski znakovi vanjski su znakovi uspješnog certificiranja - i visoke prihvaćenosti u cijelom svijetu.

Znakove možete koristiti na mnogo načina: na primjer, na poslovnim dokumentima ili brošurama, na vozilima, na sajmovima ili na internetu.

 

 

 

Napomena:

 • Upotreba certifikacijskih znakova pretpostavlja valjanost certifikata ili drugih potvrda sukladnosti koje je izdao DQS MED 
 • Ako certifikat ne vrijedi za cijelu organizaciju, pri upotrebi certifikacijskih znakova mora se navesti ograničeno područje primjene
 • Certifikacijski znak se uvijek mora koristiti zajedno s nazivom certificirane organizacije
 • Ako koristite neutralni certifikacijski znak, norme ili propisi na kojima se certifikat temelji moraju biti navedeni u neposrednoj blizini znaka
 • Certifikacijski znakovi se ne smiju mijenjati - izbor boje je slobodan
 • Znak IQNet-a može se koristiti samo uz DQS MED certifikacijski znak. Ne smije se koristiti sam.
 • Preporuča se korištenje registracijskog broja certifikata na znaku.
 • Znakovi se ne smiju koristiti za označavanje proizvoda.
 • Zaštićeni logotipovi DQS MED-a i IQNet-a (znakovi bez prstena) nisu certifikacijski znakovi.  Zaštićeni su vlasničkim pravima u skoro cijelom svijetu te su rezervirani za vlastitu upotrebu DQS MED-a i IQNet-a.
 • Politika DQS MED-a o upotrebi certifikacijskih znakova mora se strogo poštovati.

Vidite Dodatak za primjere dizajna.

Ako vaša organizacija ima internetsku stranicu, preporučamo da tamo navedete i informacije o uspješnoj certifikaciji. Upotrijebite poveznicu na bazu podataka klijenata na stranici DQS Medizinprodukte GmbH - www.dsq-med.de, kao dokaz valjanosti vašeg certifikata i za svoju pravnu sigurnost.

Certifikacijski znakovi dostupni su u digitalnom obliku na internetskoj stranici DQS Medizinprodukte GmbH ("Good to know" tekst).

Dodatak “Rules for the use of certification symbols“

Primjeri

 

Za znakove na proizvodima ili pakiranju

Znakovi se ne smiju koristiti za identifikaciju proizvoda. 

Upotreba znakova ne smije ostavljati dojam certifikacije proizvoda.

Sljedeća tablica pruža smjernice o korištenju certifikacijskih znakova u pogledu označavanja da je proizvod proizveden u certificiranom sustavu upravljanja.

Upotreba certifikacijskih znakova DQS MED-a i IQNet-a
Bez objašnjenja:
Na proizvodu*1 - Nije dopušteno
Na većim kutijama npr. koje se koriste za prijevoz proizvoda*2 - Nije dopušteno
U brošurama i sl. za potrebe oglašavanje - Dopušteno

Uz objašnjenje*3:
Na proizvodu*1 - Nije dopušteno
Na većim kutijama npr. koje se koriste za prijevoz proizvoda*2 - Dopušteno    U brošurama i sl. za potrebe oglašavanje - Dopušteno

*1) To može biti sam proizvod ili proizvod u jednom pakiranju, spremniku i sl. U slučaju testiranja/analize, to može biti izvještaj o ispitivanju/analizi.

*2) To može biti veliko kartonsko pakiranje i sl. koje ne dolazi do krajnjih korisnika.

*3) To može biti izjava poput "Ovaj je proizvod proizveden unutar sustava upravljanja koji je DQS MED certificirao prema ISO 13485. Umjesto "proizveden", moglo bi se reći i "upakiran" ili "isporučen" ako je primjenjivo. Npr. "Proizvod je pakiralo društvo čiji je sustav upravljanja certificirao DQS MED."

DQS-MED Certification Seal

ZIP

IQNet

ZIP

ISO 13485

ZIP

ISO 15378

ZIP

ISO 9001

ZIP

Certified management system

ZIP

Use of certificate symbols

PDF