Audyt TfS jako dowód Państwa działań CSR

Czy chcesz zaopatrywać firmy chemiczne, które są członkami inicjatywy Together for Sustainability (TfS)? W takim razie być może będą Państwo musieli poddać się audytowi TfS. Wymagania katalogu audytów opierają się na jednolitych kryteriach oceny dotyczących zarządzania i aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, praw pracowniczych i praw człowieka oraz odpowiedzialnego ładu korporacyjnego.

Pewny dostęp do rynku jako dostawca dla przemysłu chemicznego

Wzajemne uznawanie wyników audytów wszystkich członków

Neutralne rejestrowanie i ocena Państwa działań w zakresie zrównoważonego rozwoju

Systematyczny dalszy rozwój wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Razem dla Zrównoważonego Rozwoju - co to jest?

Inicjatywa Together for Sustainability (TfS) została zapoczątkowana w 2011 roku przez sześć firm chemicznych BASF, Bayer, Evonik Industries, Henkel, LANXESS i Solvay. Celem założycieli było uczynienie świadomości i działań swoich dostawców w całym łańcuchu dostaw przejrzystymi w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju oraz ich ciągłe doskonalenie.

Członkiem inicjatywy TfS może zostać każda firma z branży chemicznej. Jako dostawca firmy będącej członkiem TfS, możesz zostać poproszony przez tę firmę o udział w samoujawnieniu online za pośrednictwem platformy EcoVadis i/lub w audycie TfS według katalogu wymagań opracowanego specjalnie dla dostawców przemysłu chemicznego.

Procedura opiera się na liście kontrolnej lub formacie audytu obejmującym łącznie 120 wymagań. W centrum uwagi znajduje się bezpieczeństwo procesowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Audyty przeprowadzane są wyłącznie przez akredytowane przez TfS jednostki certyfikujące, takie jak DQS.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Mehrwert
Loading...

Dlaczego program Together for Sustainability (TfS) ma sens dla Twojej firmy?

Ocena TfS umożliwia firmom członkowskim TfS ocenę wyników osiąganych przez ich dostawców w całym łańcuchu dostaw w zakresie ochrony środowiska, praw pracowniczych i praw człowieka, etyki i zrównoważonego zaopatrzenia. To z kolei prowadzi i wdraża konkretne, wymierne usprawnienia w działaniu dostawców, a także w ich własnych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Aby móc wziąć udział w przetargu, potencjalny dostawca musi być wpisany na listę TfS i posiadać identyfikator dostawcy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces audytu TfS?

Jako dostawca firmy będącej członkiem TfS, możesz zostać zaproszony przez firmę do udziału w samoujawnieniu online za pośrednictwem platformy EcoVadis i/lub w audycie TfS przeprowadzanym przez akredytowanego certyfikatora.

W kolejnym kroku wymieniają Państwo z nami, jako Państwa certyfikatorem, informacje na temat wymogów certyfikacji TfS. Na podstawie tych rozmów otrzymają Państwo indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Państwa firmy.

Przed rozpoczęciem audytu potencjalny dostawca musi otrzymać od swojego klienta i członka TfS identyfikator dostawcy oraz wyrazić pisemną zgodę na przekazanie wyników audytu członkom TFS. Podczas audytu TFS, audytor DQS na miejscu ocenia realizację wymagań na podstawie listy kontrolnej TFS. Wynikiem audytu może być również Plan Działań Korygujących. Niezgodności (poważne) muszą być śledzone. Katalog wymagań obejmuje tematy procesów zarządzania, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, praw pracowniczych i praw człowieka oraz zarządzania.

Wyniki audytu są następnie umieszczane na platformie TfS OASIS i zachowują ważność przez okres maksymalnie trzech lat. Za Państwa zgodą wynik audytu jest udostępniany wszystkim członkom TfS. Wynik audytu jest uznawany przez wszystkich członków TfS. Proces ten zapobiega przeprowadzeniu kolejnego audytu TfS w okresie ważności przez innego członka TfS.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje audyt TfS?

Koszt jest ustalany przez TfS i zależy od liczby pracowników w organizacji. Zakłady muszą być zawsze audytowane indywidualnie. Chętnie przedstawimy Ci indywidualną wycenę.

Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

  • Tylko cztery jednostki certyfikujące na świecie są zatwierdzone do oceny TfS - DQS jest jedną z nich.
  • Dziesiątki lat doświadczenia i kompetencji we wszystkich branżach.
  • Istotne raporty z audytów zawierają zalecenia dotyczące działań
  • Międzynarodowa obecność, lokalna obsługa
  • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.