TfS-revision som bevis på din verksamhet för socialt ansvarstagande

Vill du leverera till kemiföretag som är medlemmar i initiativet Tillsammans för hållbarhet (TfS)? Då kan du behöva genomgå en TfS-revision. Kraven i revisionskatalogen bygger på enhetliga bedömningskriterier som rör förvaltning och miljöaspekter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetstagares och mänskliga rättigheter samt ansvarsfull företagsstyrning.

Säker marknadstillträde som leverantör till den kemiska industrin

Ömsesidigt erkännande av alla medlemmars revisionsresultat.

Neutral registrering och utvärdering av din hållbarhetsverksamhet.

Systematisk vidareutveckling av dina hållbarhetsresultat.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Tillsammans för hållbarhet - Vad är det?

Initiativet Tillsammans för hållbarhet (TfS) lanserades 2011 av de sex kemiföretagen BASF, Bayer, Evonik Industries, Henkel, LANXESS och Solvay. Grundarnas mål var att göra sina leverantörers medvetenhet och åtgärder inom hela leveranskedjan transparenta när det gäller hållbarhet och att kontinuerligt förbättra dem.

Alla företag inom den kemiska industrin kan bli medlemmar i TfS-initiativet. Som leverantör till ett TfS-medlemsföretag kan företaget be dig att delta i en självdeklaration online via EcoVadis-plattformen och/eller i en TfS-revision enligt en kravkatalog som utvecklats särskilt för leverantörer till den kemiska industrin.

Förfarandet bygger på en checklista eller ett revisionsformat med totalt 120 krav. Fokus ligger på processäkerhet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Revisionerna utförs uteslutande av TfS-ackrediterade certifierare som DQS.

Show more
Show less
Mehrwert
Loading...

Varför är Together for Sustainability (TfS) en bra idé för ditt företag?

TfS-bedömningen gör det möjligt för TfS-medlemsföretag att utvärdera sina leverantörers prestationer genom hela leveranskedjan på områdena miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Detta driver och genomför konkreta, mätbara förbättringar av leverantörernas prestationer, liksom av deras egen hållbarhetsprestanda.

För att vara berättigad att lämna anbud måste den potentiella leverantören vara registrerad hos TfS och ha ett leverantörsnummer.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur går en TfS-revision till?

Som leverantör till ett TfS-medlemsföretag kan du bli inbjuden av företaget att delta i en självdeklaration online via EcoVadis-plattformen och/eller i en TfS-revision av en ackrediterad certifierare.

I nästa steg kommer du att utbyta information med oss som din certifierare om kraven för en TfS-certifiering. Utifrån dessa diskussioner får du ett individuellt erbjudande som är anpassat till ditt företags behov.

Före revisionen måste den potentiella leverantören få ett leverantörs-ID från sin kund och TfS-medlem och skriftligen godkänna att revisionsresultaten vidarebefordras till TFS-medlemmarna. Vid TFS-revisionen utvärderar din DQS-revisor på plats genomförandet av kraven utifrån TFS-checklistan. Revisionsresultatet kan också resultera i en plan för korrigerande åtgärder. (Större) avvikelser måste spåras. Kravkatalogen omfattar ämnena ledningsprocesser, miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, anställda och mänskliga rättigheter samt styrning.

Revisionsresultaten laddas sedan upp till TfS OASIS-plattformen och är giltiga i högst tre år. Med ditt godkännande görs granskningsresultatet tillgängligt för alla TfS-medlemmar. Revisionsresultatet erkänns av alla TfS medlemmar. Denna process förhindrar att en annan TfS-revision utförs av en annan TfS-medlem inom den giltiga perioden.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar en TfS-revision?

Kostnaden fastställs av TfS och baseras på antalet anställda i organisationen. Webbplatser måste alltid granskas individuellt. Vi ger dig gärna en individuell offert.

Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Endast fyra certifieringsorgan världen över är godkända för TfS-bedömning - DQS är ett av dem.
  • Decennier av erfarenhet och kompetens inom alla branscher
  • Meningsfulla granskningsrapporter innehåller rekommendationer för åtgärder
  • Internationell närvaro, lokal service
  • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
  • Individuella erbjudanden med flexibla avtalsvillkor utan dolda kostnader
Show more
Show less
Contact-South-Asia-man-shutterstock_2066490473.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontakt

Vi utarbetar gärna en individuell offert för dig.