Ο έλεγχος TfS ως απόδειξη των δραστηριοτήτων σας ΕΚΕ

Θέλετε να προμηθεύετε χημικές εταιρείες που είναι μέλη της πρωτοβουλίας Together for Sustainability (TfS); Τότε μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε σε έλεγχο TfS. Οι απαιτήσεις του καταλόγου ελέγχου βασίζονται σε ενιαία κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν τη διαχείριση και τις περιβαλλοντικές πτυχές, την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Ασφαλής πρόσβαση στην αγορά ως προμηθευτής της χημικής βιομηχανίας

Αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων του ελέγχου όλων των μελών

Ουδέτερη καταγραφή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σας στον τομέα της βιωσιμότητας

Συστηματική περαιτέρω ανάπτυξη των επιδόσεών σας στον τομέα της βιωσιμότητας

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Μαζί για τη βιωσιμότητα - Τι είναι;

Η πρωτοβουλία Together for Sustainability (TfS) ξεκίνησε το 2011 από τις έξι χημικές εταιρείες BASF, Bayer, Evonik Industries, Henkel, LANXESS και Solvay. Στόχος των ιδρυτών ήταν να καταστήσουν διαφανή την ευαισθητοποίηση και τις δράσεις των προμηθευτών τους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού όσον αφορά τη βιωσιμότητα και να τις βελτιώνουν συνεχώς.

Κάθε εταιρεία της χημικής βιομηχανίας μπορεί να γίνει μέλος της πρωτοβουλίας TfS. Ως προμηθευτής μιας εταιρείας μέλους της TfS, μπορεί να σας ζητηθεί από την εταιρεία να συμμετάσχετε σε μια ηλεκτρονική αυτοαποκάλυψη μέσω της πλατφόρμας EcoVadis ή/και σε έναν έλεγχο TfS σύμφωνα με έναν κατάλογο απαιτήσεων που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τους προμηθευτές της χημικής βιομηχανίας.

Η διαδικασία βασίζεται σε έναν κατάλογο ελέγχου ή μορφή ελέγχου με συνολικά 120 απαιτήσεις. Η έμφαση δίνεται στην ασφάλεια διεργασιών και στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Οι έλεγχοι διενεργούνται αποκλειστικά από διαπιστευμένους πιστοποιητές TfS, όπως η DQS.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Γιατί το Μαζί για την Αειφορία (TfS) έχει νόημα για την εταιρεία σας;

Η αξιολόγηση TfS επιτρέπει στις εταιρείες μέλη της TfS να αξιολογούν τις επιδόσεις των προμηθευτών τους σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού στους τομείς του περιβάλλοντος, της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ηθικής και των βιώσιμων προμηθειών. Αυτό οδηγεί και υλοποιεί απτές, μετρήσιμες βελτιώσεις στις επιδόσεις των προμηθευτών, καθώς και στις δικές τους επιδόσεις βιωσιμότητας.

Για να μπορεί να υποβάλει προσφορά, ο δυνητικός προμηθευτής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του TfS και να διαθέτει αναγνωριστικό προμηθευτή.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Ποια είναι η διαδικασία ενός ελέγχου TfS;

Ως προμηθευτής μιας εταιρείας μέλους του TfS, μπορεί να προσκληθείτε από την εταιρεία να συμμετάσχετε σε μια ηλεκτρονική αυτοαποκάλυψη μέσω της πλατφόρμας EcoVadis ή/και σε έναν έλεγχο TfS από διαπιστευμένο πιστοποιητή.

Στο επόμενο βήμα, θα ανταλλάξετε πληροφορίες με εμάς ως τον πιστοποιητή σας σχετικά με τις απαιτήσεις μιας πιστοποίησης TfS. Με βάση αυτές τις συζητήσεις, θα λάβετε μια εξατομικευμένη προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρείας σας.

Πριν από τον έλεγχο, ο δυνητικός προμηθευτής πρέπει να λάβει ταυτότητα προμηθευτή από τον πελάτη του και το μέλος του TfS και να συμφωνήσει εγγράφως ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου θα διαβιβαστούν στα μέλη του TFS. Κατά τον έλεγχο TFS, ο επιτόπιος ελεγκτής της DQS αξιολογεί την εφαρμογή των απαιτήσεων με βάση τον κατάλογο ελέγχου TFS. Το αποτέλεσμα του ελέγχου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών. Οι (σημαντικές) μη συμμορφώσεις πρέπει να παρακολουθούνται. Ο κατάλογος απαιτήσεων καλύπτει τα θέματα των διαδικασιών διαχείρισης, του περιβάλλοντος, της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, των εργαζομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναρτώνται στη συνέχεια στην πλατφόρμα TfS OASIS και ισχύουν για τρία έτη το πολύ. Με την έγκρισή σας, το αποτέλεσμα του ελέγχου διατίθεται σε όλα τα μέλη του TfS. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αναγνωρίζεται από όλα τα μέλη του TfS. Η διαδικασία αυτή αποτρέπει την πραγματοποίηση άλλου ελέγχου TfS εντός της περιόδου ισχύος από άλλο μέλος του TfS.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει ένας έλεγχος TfS;

Το κόστος καθορίζεται από την TfS και βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων στον οργανισμό. Οι τοποθεσίες πρέπει πάντα να ελέγχονται μεμονωμένα. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε ατομική προσφορά.

Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

  • Μόνο τέσσερις φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως είναι εγκεκριμένοι για την αξιολόγηση TfS - η DQS είναι ένας από αυτούς.
  • Δεκαετή εμπειρία και επάρκεια σε όλους τους κλάδους
  • Οι ουσιαστικές εκθέσεις ελέγχου περιλαμβάνουν συστάσεις για δράση
  • Διεθνής παρουσία, τοπική εξυπηρέτηση
  • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε την τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να ετοιμάσουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για εσάς.