Одитът на TfS като доказателство за вашите дейности по КСО

Искате ли да доставяте продукти на химически компании, които са членове на инициативата "Заедно за устойчивост" (TfS)? Тогава може да Ви се наложи да преминете през одит на TfS. Изискванията на каталога за одит се основават на единни критерии за оценка, свързани с управлението и екологичните аспекти, здравето и безопасността при работа, правата на служителите и правата на човека и отговорното корпоративно управление.

Сигурен достъп до пазара като доставчик на химическата промишленост

Взаимно признаване на резултатите от одитите на всички членове

Неутрално регистриране и оценка на вашите дейности за устойчиво развитие

Систематично по-нататъшно развитие на вашите резултати в областта на устойчивото развитие

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Заедно за устойчивост - какво е това?

Инициативата "Заедно за устойчивост" (TfS) бе стартирана през 2011 г. от шестте химически компании BASF, Bayer, Evonik Industries, Henkel, LANXESS и Solvay. Целта на основателите беше да направят прозрачни информираността и действията на своите доставчици в рамките на цялата верига на доставки по отношение на устойчивото развитие и непрекъснато да ги подобряват.

Всяко дружество от химическата промишленост може да стане член на инициативата TfS. Като доставчик на дружество, което е член на TfS, дружеството може да поиска от Вас да участвате в онлайн самооповестяване чрез платформата EcoVadis и/или в одит на TfS съгласно каталог с изисквания, разработен специално за доставчиците в химическата промишленост.

Процедурата се основава на формат на контролен списък или одит с общо 120 изисквания. Фокусът е върху безопасността на процесите и здравето и безопасността на работното място. Одитите се извършват изключително от акредитирани от TfS сертифициращи организации като DQS.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Защо "Заедно за устойчивост" (TfS) има смисъл за Вашата компания?

Оценката по TfS дава възможност на компаниите, членуващи в TfS, да оценят представянето на своите доставчици по цялата верига на доставки в областта на околната среда, труда и правата на човека, етиката и устойчивите обществени поръчки. По този начин се стимулират и внедряват осезаеми, измерими подобрения в работата на доставчиците, както и в собствената им работа в областта на устойчивото развитие.

За да бъде допуснат до участие, потенциалният доставчик трябва да е регистриран в TfS и да има идентификационен номер на доставчик.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Какъв е процесът на одит по TfS?

Като доставчик на компания - член на TfS, може да бъдете поканен от тази компания да участвате в онлайн самооповестяване чрез платформата EcoVadis и/или в одит по TfS от акредитиран сертифициращ орган.

В следващата стъпка ще обмените информация с нас като Ваш сертифициращ орган относно изискванията на сертификацията по TfS. Въз основа на тези дискусии ще получите индивидуална оферта, съобразена с нуждите на Вашата компания.

Преди одита потенциалният доставчик трябва да получи идентификационен номер на доставчик от своя клиент и член на TfS и да се съгласи писмено резултатите от одита да бъдат предадени на членовете на TFS. При одита по TfS Вашият одитор от DQS на място оценява изпълнението на изискванията въз основа на контролния списък на TFS. Резултатът от одита може да доведе и до план за коригиращи действия. (Големите) несъответствия трябва да се проследяват. Каталогът на изискванията обхваща темите за процесите на управление, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, правата на служителите и правата на човека и управлението.

Резултатите от одита след това се качват в платформата TfS OASIS и са валидни за период от максимум три години. С Вашето одобрение резултатът от одита се предоставя на всички членове на TfS. Резултатът от одита се признава от всички членове на TfS. Този процес предотвратява извършването на друг одит на TfS в рамките на валидния период от друг член на TfS.

Banking13.png
Loading...

Колко струва одитът на TfS?

Цената се определя от TfS и се базира на броя на служителите в организацията. Локациите винаги трябва да бъдат одитирани индивидуално. Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта.

Business2.png
Loading...

Какво можете да очаквате от нас

  • Само четири сертифициращи органа в света са одобрени за оценка по TfS - DQS е един от тях.
  • Десетилетия опит и компетентност във всички отрасли
  • Съдържателни одитни доклади, включващи препоръки за действие
  • Международно присъствие, местно обслужване
  • Персонална, безпроблемна подкрепа от страна на нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
  • Индивидуални оферти с гъвкави договорни условия без скрити разходи
Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: Евгения Димитрова

Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална оферта.