Bezpieczeństwo i higiena pracy dla wykonawców usług i robót

Czy Twoja firma świadczy usługi techniczne dla firm z branży naftowej lub chemicznej na ich terenie? W takim razie potrzebujesz certyfikatu SCC*, SCC** lub SCCP, w zależności od liczby pracowników. W ten sposób możesz udowodnić, że spełniasz wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększyć swoje szanse na wygranie przetargów.

SCP dotyczy dostawców usług personalnych, którzy zaopatrują firmy z tych branż w pracowników.

Większe szanse przy przyznawaniu kontraktów dzięki udowodnionemu bezpieczeństwu i higienie pracy

Zwiększona świadomość bezpieczeństwa wśród pracowników

Zmniejszone ryzyko wypadków i związane z tym koszty

Ogólne uniknięcie wielokrotnych inspekcji przeprowadzanych przez klienta.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co to jest certyfikat SCC lub certyfikat SCP?

Dwa zestawy przepisów "SCC (Safety Certificate Contractors)" i "SCP (Safety Certificate Personnel Service Providers)" są skierowane przede wszystkim do wykonawców i dostawców usług personalnych, którzy świadczą usługi techniczne dla firm z branży naftowej lub chemicznej na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło, lub w ramach zatrudnienia tymczasowego.

Oba warianty przepisów SCC określają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem aspektów ochrony zdrowia i środowiska. Podstawowym elementem jest lista kontrolna SCC/SCP, która zawiera szczegółowe kryteria kontroli dla audytu.

Możliwe certyfikaty:

 • Certyfikat SCC* - certyfikacja ograniczona
 • Certyfikat SCC** - certyfikacja bez ograniczeń
 • Certyfikat SCCP - certyfikacja w przemyśle petrochemicznym
 • Certyfikat SCP - certyfikacja dla dostawców usług personalnych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Anforderungen
Loading...

Co to jest lista kontrolna SCC?

Lista kontrolna SCC zawiera pytania obowiązkowe i dodatkowe. Na przykład, aby uzyskać nieograniczony certyfikat SCC**, należy odpowiedzieć pozytywnie na wszystkie pytania obowiązkowe poprzez spełnienie określonych kryteriów testu. Ponadto należy odpowiedzieć pozytywnie na co najmniej pięć z dziewięciu pytań uzupełniających.

Ocena dla dostawców usług personalnych jest oparta na zmodyfikowanej liście kontrolnej SCP. Oferujemy audyty wstępne i certyfikacje dla wszystkich wariantów przepisów SCC/SCP. Nasi audytorzy posiadają praktyczne doświadczenie i dzięki swoim wielokrotnym kwalifikacjom mogą również przeprowadzać certyfikacje łączone.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Nowość od jesieni 2021: SCC VAZ 2021

W dniu 17.09.2021 poprzedni "SCC Rulebook 2011" został zastąpiony przez niemiecki VAZ e.V. (Stowarzyszenie akredytowanych jednostek certyfikujących) jako nowy właściciel programu i zastąpiony programem "SCC-VAZ 2021".

Program certyfikacji dla personelu SHE* wg "SCC Rulebook 2011" ("kierownicy operacyjni" i "pracownicy operacyjni") został również przyjęty przez VAZ e.V. i zastąpiony nowym programem "SHE-Personnel VAZ 2021".

Niemiecka jednostka akredytująca DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) potwierdziła akredytowalność obu programów. W ten sposób DAkkS oferuje obecnie akredytacje w dziedzinie SCC na podstawie nowych programów oceny zgodności.

* SHE oznacza bezpieczeństwo (pracy), zdrowie i ochronę środowiska i jest terminem technicznym pochodzącym z przepisów SCC.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wie funktioniert
Loading...

W jaki sposób odbywa się konwersja do SCC-VAZ 2021?

Jednostki certyfikujące już akredytowane w zakresie SCC (np. DQS GmbH) są zobowiązane do konwersji swoich akredytacji w określonym terminie.

Nowy właściciel programu określił następujące okresy przejściowe dla ważności starych certyfikatów:

 • Dla systemów zarządzania SCC/SCP wg "SCC Regelwerk 2011" do 31.12.2022 bez konwersji lub do 30.04.2023 z konwersją akredytacji na "SCC-VAZ 2021" oraz.
 • dla personelu SHE ("operacyjnie aktywni kierownicy" i "operacyjnie aktywni pracownicy") zgodnie z "SCC Rulebook 2011" do 31 października 2022 bez konwersji lub do 31 października 2026 z konwersją akredytacji na "SHE-Personnel VAZ 2021".

Akredytacje oparte na "SCC Rulebook 2011" stracą ważność po upływie okresu przejściowego w dniu 31.10.2022.

Business28.png
Loading...

Jak wygląda procedura certyfikacji SCC?

Najpierw należy omówić z nami swoją firmę, system zarządzania oraz cele związane z certyfikacją SCC/SCP. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planujące jest cenną okazją do poznania Państwa audytora DQS, jak również do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych lokalizacji i działów. Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do poprawy, jak również mocnych stron systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W tym procesie określamy, czy Państwa system zarządzania jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji. W kolejnym kroku (etap 2 auditu systemu), auditor DQS na miejscu ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania z wykorzystaniem SCC/SCP. Wynik audytu jest przedstawiany na spotkaniu końcowym. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie standardowe wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo certyfikat SCC/SCP.

Aby mieć pewność, że po zakończeniu audytu certyfikacyjnego Państwa firma nadal spełnia wszystkie ważne kryteria SCC/SCP, co roku przeprowadzamy audyty nadzorujące. Stanowi to kompetentne wsparcie dla ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Certyfikat SCC/SCP jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Recertyfikacja jest przeprowadzana w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem ważności, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami normy. Po uzyskaniu zgodności wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja SCC?

Koszt certyfikacji SCC zależy od wielu czynników. Na przykład, ważną rolę odgrywa to, czy certyfikowany system zarządzania już istnieje. Ponadto, wielkość firmy ma również wpływ na czas trwania auditu i cenę.

Liczba pracowników oraz liczba warsztatów, projektów, placów budowy lub odkrywek to kolejne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Z tych powodów, koszty certyfikacji według SCC/SCP nie mogą być podane jako kwota ryczałtowa. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę dla Państwa organizacji.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
 • Audytorzy i eksperci z doświadczeniem w branży, posiadający szeroką wiedzę techniczną
 • Akredytowane certyfikaty z międzynarodową akceptacją

 • Wgląd naszych ekspertów w działalność Państwa firmy
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy i bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę na certyfikację SCC/SCP.