Veiligheid en gezondheid op het werk voor aannemers van diensten en werkzaamheden

Verleent uw bedrijf technische diensten aan bedrijven in de aardolie- of chemische industrie, op hun bedrijfsterrein? Dan hebt u een VCA*-, een VCA**- of een VCACP-certificaat nodig, afhankelijk van het aantal werknemers dat u in dienst hebt. Zo kunt u aantonen dat u voldoet aan de eisen voor veiligheid en gezondheid op het werk, en vergroot u uw kansen op aanbestedingen.

SCP is van toepassing op personeelsdienstverleners die werknemers leveren aan bedrijven in deze sectoren.

Grotere kansen bij het gunnen van opdrachten door bewezen arbo-veiligheid

Verhoogd veiligheidsbewustzijn onder het personeel

Minder risico op ongevallen en de daarmee gepaard gaande kosten

Algemene vermijding van meerdere inspecties door de opdrachtgever

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Wat is een VCA-certificaat of een SCP-certificaat?

De twee regelingen "VCA (Veiligheidscertificaat Aannemers)" en "SCP (Veiligheidscertificaat Personeel Dienstverleners)" zijn primair gericht op aannemers en personeel dienstverleners die op basis van een dienst- of werkovereenkomst, of in het kader van een tijdelijk dienstverband, technische diensten verlenen aan bedrijven in de aardolie- of chemische industrie.

Beide varianten van de VCA-voorschriften bevatten voorschriften voor de arbeidsveiligheid, waarbij rekening wordt gehouden met gezondheids- en milieubeschermingsaspecten. Het kernelement is de VCA-checklist/SCP-checklist, die specifieke inspectiecriteria voor audits bevat.

Mogelijke certificaten:

 • VCA*-certificaat - beperkte certificering
 • VCA**-certificaat - onbeperkte certificering
 • SCCP-certificaat - petrochemische certificering
 • SCP-certificaat - certificering voor personeelsdienstverleners
Meer tonen
Minder tonen
Anforderungen
Loading...

Wat is de VCA-checklist?

De VCA-checklist bevat verplichte en aanvullende vragen. Om bijvoorbeeld het onbeperkte VCA**-certificaat te behalen, moet u alle verplichte vragen positief beantwoorden door te voldoen aan de gespecificeerde testcriteria. Daarnaast moeten ten minste vijf van de negen aanvullende vragen positief worden beantwoord.

De beoordeling voor personeelsdienstverleners is gebaseerd op een aangepaste SCP-checklist. Wij bieden pre-audits en certificeringen voor alle varianten van de SCC/SCP-regelgeving. Onze auditoren hebben de praktijkervaring en kunnen door hun meervoudige kwalificaties ook gecombineerde certificeringen uitvoeren.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Nieuw sinds najaar 2021: VCA VAZ 2021

Op 17.09.2021 werd het vorige "VCA-regelboek 2011" door de Duitse VAZ e.V. (Vereniging van geaccrediteerde certificatie-instellingen) als nieuwe programma-eigenaar vervangen en vervangen door het programma "VCA-VAZ 2021".

Het certificeringsprogramma voor SHE-personeel* volgens het "SCC Rulebook 2011" ("operational managers" en "operational employees") werd eveneens door VAZ e.V. overgenomen en vervangen door het nieuwe programma "SHE-Personeel VAZ 2021".

De Duitse accreditatie-instantie DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) heeft de accrediteerbaarheid van beide programma's bevestigd. DAkkS biedt nu dus accreditaties aan op het gebied van VCA op basis van de nieuwe conformiteitsbeoordelingsprogramma's.

* SHE staat voor (arbeids)veiligheid, gezondheid en milieubescherming en is een technische term uit de VCA-regelgeving.

Meer tonen
Minder tonen
Wie funktioniert
Loading...

Hoe vindt de omzetting naar VCA-VAZ 2021 plaats?

Certificatie-instellingen die al geaccrediteerd zijn op het gebied van VCA (bijv. DQS GmbH) zijn verplicht hun accreditaties binnen de gestelde termijn om te zetten.

De nieuwe programma-eigenaar heeft de volgende overgangsperioden voor de geldigheid van de oude certificaten vastgesteld:

 • Voor SCC/SCP managementsystemen volgens "SCC Regelwerk 2011" tot 31 december 2022 zonder conversie of tot 30 april 2023 met conversie van de accreditatie naar "SCC-VAZ 2021" en
 • Voor SHE-personeel ("operationeel actieve managers" en "operationeel actieve werknemers") volgens "VCA Regelwerk 2011" tot 31 okt 2022 zonder conversie of tot 31 okt 2026 met conversie van de accreditatie naar "SHE-Personeel VAZ 2021".

Accreditaties op basis van het "VCA-regelboek 2011" worden ongeldig na afloop van de overgangsperiode op 31 oktober 2022.

Business28.png
Loading...

Wat is de procedure voor VCA-certificering?

Eerst bespreekt u met ons uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van een VCA/SCP-certificering. Op basis hiervan ontvangt u onmiddellijk een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Vooral voor grotere certificeringsprojecten is een planningsbijeenkomst een waardevolle gelegenheid om uw DQS auditor te leren kennen en om een individueel auditprogramma te ontwikkelen voor alle betrokken locaties en afdelingen. Een pre-audit biedt ook de mogelijkheid om vooraf het potentieel voor verbetering en de sterke punten van uw managementsysteem te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

De certificatieaudit begint met een systeemanalyse (auditfase 1) en een evaluatie van uw documentatie, doelstellingen, de resultaten van uw managementbeoordeling en interne audits. In dit proces bepalen wij of uw managementsysteem voldoende ontwikkeld is en klaar is voor certificatie. In de volgende stap (systeem audit fase 2), beoordeelt uw on-site DQS auditor de effectiviteit van alle management processen met behulp van SCC/SCP. Het auditresultaat wordt tijdens een slotvergadering gepresenteerd. Indien nodig, worden actieplannen overeengekomen.

Na de certificatieaudit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. U ontvangt een auditrapport met de auditresultaten. Als aan alle standaardvereisten is voldaan, ontvangt u het SCC/SCP-certificaat.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ook na de certificatieaudit aan alle belangrijke SCC/SCP-criteria blijft voldoen, voeren wij jaarlijks toezichtsaudits uit. Dit biedt deskundige ondersteuning voor de voortdurende verbetering van uw managementsysteem.

Het SCC/SCP certificaat is maximaal drie jaar geldig. De hercertificering wordt tijdig voor het verstrijken van de geldigheidsduur uitgevoerd om te garanderen dat aan de normvereisten wordt voldaan. Bij naleving wordt een nieuw certificaat uitgereikt.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een VCA-certificaat?

De kosten van VCA-certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol of er al een gecertificeerd managementsysteem aanwezig is. Daarnaast is ook de grootte van uw bedrijf van invloed op de duur van de audit en de prijs.

Het aantal werknemers en het aantal werkplaatsen, projecten, bouwplaatsen of open groeves zijn andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Om deze redenen kunnen de kosten voor certificatie volgens VCA/SCP niet als een forfaitair bedrag worden gegeven. Wij maken u graag een individuele offerte voor uw organisatie.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

 • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en processen
 • Door de industrie ervaren auditors en experts met een sterke technische kennis
 • Geaccrediteerde certificaten met internationale acceptatie

 • Waarde toevoegende inzichten in uw bedrijf door onze experts
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden en geen verborgen kosten
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor VCA/VAZ-certificering.