Profesionalno zdravlje i bezbednost za uslužne i radne ugovarače

Da li vaša kompanija pruža tehničke usluge kompanijama u naftnoj ili hemijskoj industriji, u njihovim prostorijama? Zatim vam je potreban SCC*, SCC** ili SCCP sertifikat, u zavisnosti od broja zaposlenih. Na ovaj način možete da dokažete da ispunjavate uslove za zdravlje i bezbednost na radu, kao i da povećate svoje šanse za dobijanje tendera.

SCP se odnosi na pružaoce usluga osoblja koji snabdevaju kompanije u ovim industrijama zaposlenima.

Veće mogućnosti u dodeli ugovora zbog dokazanog zdravlja i bezbednosti na radu

Povećana svest o bezbednosti među radnom snagom

Smanjen rizik od nezgoda i pratećih troškova

Opšte izbegavanje višestrukih inspekcija od strane klijenta

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je SCC certifikat ili SCP certifikat?

Dva seta pravila "SCC (Safety Certificate Contractors)" i "SCP (Safety Certificate Personnel Service Providers)" prvenstveno su usmerena na izvođače radova i pružaoce kadrovskih usluga koji pružaju tehničke usluge kompanijama u naftnoj ili hemijskoj industriji na osnovu ugovora o usluzi ili radu, ili u okviru privremenog zapošljavanja.

Obe varijante propisa SCC definišu zahteve za bezbednost na radu, uzimajući u obzir aspekte zaštite zdravlja i životne sredine. Osnovni element je SCC kontrolna lista/SCP lista za proveru koja sadrži određene kriterijume provere za nadgledanje.

Mogući certifikati:

  • SCC* sertifikat - ograničena sertifikacija
  • SCC** sertifikat - neograničena sertifikacija
  • SCCP sertifikat - petrohemijska sertifikacija
  • SCP sertifikat - sertifikacija za pružaoce usluga osoblja
Prikaži više
Prikaži manje
Anforderungen
Loading...

Šta je SCC lista za proveru?

SCC kontrolna lista sadrži obavezna i dopunska pitanja. Na primer, da biste dobili neograničeni SCC** sertifikat, morate pozitivno odgovoriti na sva obavezna pitanja ispunjavanjem navedenih kriterijuma testa. Pored toga, na najmanje pet od devet dopunskih pitanja mora se odgovoriti pozitivno.

Procena za pružaoce usluga osoblja zasnovana je na izmenjenoj SCP listi za proveru. Nudimo pred-revizije i sertifikacije za sve varijante SCC/SCP propisa. Naši revizori imaju praktično iskustvo i takođe mogu da obave kombinovane sertifikate zbog svojih višestrukih kvalifikacija.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Novo od jeseni 2021: SCC VAZ 2021

Dana 17.09.2021. godine prethodni "Pravilnik SCC 2011" zamenio je nemački VAZ e.V. (Udruženje akreditovanih sertifikacionih tela) kao novi vlasnik programa i zamenjen programom "SCC-VAZ 2021".

Program sertifikacije za osoblje SHE* prema "Pravilniku SCC 2011" ("operativni menadžeri" i "operativni zaposleni") takođe je usvojen od strane VAZ e.V. i zamenjen novim programom "SHE-Personnel VAZ 2021".

Nemačko akreditaciono telo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) potvrdilo je akreditaciju oba programa. Tako DAkkS sada nudi akreditacije u oblasti SCC na osnovu novih programa za procenu usaglašenosti.

* ONA se zalaže za (okupacionu) bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine i tehnički je termin iz propisa SCC.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kakva je procedura za SCC sertifikaciju?

Prvo razgovarajte sa nama o svojoj kompaniji, sistemu menadžmenta i ciljevima SCC/SCP sertifikata. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upoznate sa DQS revizorom, kao i da razvijete individualni program revizije za sve lokacije i odeljenja koja učestvuju. Pred-revizija takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i snagu vašeg sistema upravljanja. Obe usluge su opcionalne.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza audita 1) i procenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda upravljanja i internih revizija. U ovom procesu određujemo da li je vaš sistem menadžmenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. U sledećem koraku (faza audita 2), vaš DQS auditorna licu mesta procenjuje efikasnost svih procesa upravljanja korišćenjem SCC/SCP. Rezultat audita je predstavljen na završnom sastanku. Ako je potrebno, dogovoreni su akcioni planovi.

Nakon revizije sertifikacije, rezultate procenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete revizorski izveštaj koji dokumentuje rezultate nadzora. Ako su ispunjeni svi standardni zahtevi, dobićete SCC/SCP certifikat.

Da bismo se uverili da vaša kompanija nastavlja da ispunjava sve važne SCC/SCP kriterijume nakon revizije sertifikacije, sprovodimo nadzor na godišnjem nivou. Ovo pruža kompetentnu podršku za stalno unapređenje vašeg sistema menadžmenta.

SCC/SCP sertifikat važi najviše tri godine. Resertifikacija se sprovodi u pravo vreme pre isteka roka kako bi se osiguralo kontinuirano poštovanje standardnih zahteva. Po usaglašenosti, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta SCC sertifikacija?

Troškovi SCC sertifikacije zavise od više faktora. Na primer, ona igra važnu ulogu da li je već na snazi sertifikovani sistem upravljanja. Pored toga, veličina vaše kompanije utiče i na trajanje revizije i cenu.

Broj zaposlenih, kao i broj radionica, projekata, gradilišta ili otvorenih jama su drugi faktori koje treba uzeti u obzir. Iz tih razloga, troškovi za sertifikaciju u skladu sa SCC/SCP ne mogu se dati kao paušalna suma. Biće nam drago da vam damo individualnu ponudu za vašu organizaciju.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas

  • Više od 35 godina iskustva u sertifikaciji sistema menadžmenta i procesa
  • Industrijski iskusni auditori i stručnjaci sa jakim tehničkim znanjem
  • Akreditovani sertifikati sa međunarodnim prihvatanjem
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo prilagođenu ponudu za SCC/SCP sertifikaciju.