Ważny standard dla bezpiecznych produktów o wysokiej jakości

Dzięki certyfikatowi BRCGS Consumer Products przedsiębiorstwo może udowodnić bezpieczeństwo i jakość swojej produkcji w oparciu o obowiązujący na całym świecie standard. Certyfikat ten jest wydawany wyłącznie dla produkcji wyrobów nieżywnościowych i został opracowany przez brytyjskie stowarzyszenie branżowe BRC wspólnie z ważnymi firmami handlowymi.

Uproszczony dostęp do rynków światowych

Zoptymalizowany proces produkcji

Większe zaufanie klientów

Poprawa bezpieczeństwa i jakości produktów

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

BRCGS Consumer Products Certification - dla poprawy bezpieczeństwa produktów w sektorze nieżywnościowym

Wraz z publikacją standardu, BRCGS stworzyło wytyczne, według których można certyfikować bezpieczeństwo i jakość produktów nieżywnościowych.
Standard ma pomóc w ciągłej poprawie bezpieczeństwa produktów poprzez przejrzyste zarządzanie ryzykiem i jakością.

Standard BRCGS Consumer Products Standard został pierwotnie opracowany przez British Retail Federation (BRC), stowarzyszenie brytyjskich sieci handlowych. Po przejęciu BRC przez LGC Assurance w 2016 r. i procesie rebrandingu, Standardy BRC są obecnie znane jako Standardy BRCGS.
W związku z tym audit BRCGS skupia się przede wszystkim na analizie potencjalnych zagrożeń dla użytkowników i sposobów ich uniknięcia.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Jakie firmy mogą ubiegać się o certyfikację BRCGS Consumer Products (CP)?

Zgodnie z BRCGS CP, certyfikacji mogą podlegać wszyscy producenci produktów nieżywnościowych. Mogą to być zarówno producenci produktów pod marką własną, jak i pod marką producenta lub produktów niemarkowych. O certyfikację mogą ubiegać się zarówno producenci wyrobów gotowych, jak i producenci surowców. Wyjątek stanowią producenci surowców do produkcji opakowań. Mogą oni ubiegać się o certyfikację np. w ramach standardu BRCGS Packaging.

Certyfikacja jest możliwa dla produktów konsumenckich, które dzielą się na dwie grupy:

  1. Produkty higieny osobistej i gospodarstwa domowego: należą do nich np. kosmetyki i środki czystości. Produkty te muszą spełniać wyższe wymagania higieniczne.
  2. Towary powszechnego użytku: Należą do nich towary elektroniczne i zabawki. Przede wszystkim produkty te muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości.

Certyfikacja BRCGS CP nie jest dostępna dla farmaceutyków i suplementów diety. Produkty podlegające certyfikacji mogą być wykonane z drewna, tekstyliów, szkła, plastiku, ceramiki oraz innych materiałów naturalnych lub sztucznych.
W zależności od materiału i przeznaczenia, produkty są podzielone na trzy klasy ryzyka według BRCGS Consumer Products. Artykuły elektroniczne lub kosmetyki należą do klasy wysokiego ryzyka pod względem bezpieczeństwa lub higieny, podczas gdy odzież zaliczana jest do klasy średniego ryzyka. Z kolei biżuteria lub artykuły piśmienne zaliczane są do klasy niskiego ryzyka.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Mehrwert
Loading...

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać certyfikat BRCGS Consumer Products?

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać certyfikat BRCGS CP, muszą wykazać się wysokim poziomem odpowiedzialności korporacyjnej, a także zorganizowanym zarządzaniem jakością i ryzykiem produktowym. Auditowi podlegają również bezpieczeństwo, zgodność z prawem i jakość.

Przedsiębiorstwa mają możliwość uwzględnienia w audytach poszczególnych aspektów. W ten sposób certyfikat BRCGS CP może być dostosowany do indywidualnych okoliczności i cech produktów.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wer darf zertifizieren
Loading...

BRCGS Consumer Products vs. ISO 9001

Przedsiębiorstwa mogą posiadać certyfikaty zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001. W przypadku certyfikacji BRCGS CP dodatkowo kładzie się nacisk na produkcję wyrobów. Elementy takie jak HACCP są również zawarte w standardzie BRCGS Consumer Products.

Business28.png
Loading...

Procedura certyfikacji

Pierwszym krokiem jest omówienie Państwa firmy, systemu zarządzania i celów certyfikacji. Ponadto producent musi określić grupę produktową dla produkowanych wyrobów w oparciu o drzewo decyzyjne BRCGS. Klasyfikacja ta jest weryfikowana przez jednostkę certyfikującą.
Na tej podstawie otrzymują Państwo od nas niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Audit wstępny daje możliwość wcześniejszego sprawdzenia zgodności z wymaganiami normy oraz zidentyfikowania potencjału do poprawy, jak również mocnych stron. Szczególnie w przypadku wstępnej certyfikacji może być przydatne uzyskanie oceny wykwalifikowanego auditora DQS w trakcie lub po wdrożeniu wymagań normy.

Jak tylko Państwa firma będzie gotowa, wspólnie z Państwem ustalimy datę audytu i wybierzemy audytorów z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem w Państwa branży. Podczas auditu certyfikacyjnego nasi auditorzy oceniają m.in. czy Państwa system zarządzania spełnia wymagania normy oraz identyfikują możliwości doskonalenia. Podczas końcowej rozmowy otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora DQS, łącznie z opisem potencjału poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.

Audit i jego wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS, która decyduje o wydaniu certyfikatu. Otrzymują Państwo raport z auditu dokumentujący wyniki auditu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, będą Państwo mieli możliwość ich skorygowania i podjęcia odpowiednich działań. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, certyfikat zostanie przyznany na okres jednego roku. Państwa certyfikat zostanie opublikowany w bazie danych BRCGS.

Po upływie jednego roku certyfikat wygasa. Aby zapewnić pełną ważność certyfikatu BRCGS Consumer Products, wcześniej zaplanujemy kolejny audit.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja BRCGS Consumer Products?

Koszt certyfikacji BRCGS Consumer Products zależy w szczególności od grupy ryzyka Państwa firmy oraz złożoności Państwa procesów. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny uzyskać certyfikat BRCGS Consumer Products z DQS?

  • Wieloletnie doświadczenie w branży i wszechstronne branżowe know-how
  • Doświadczeni auditorzy
  • Wysoki poziom orientacji na klienta
  • Osobiste kontakty na całym świecie
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację BRCGS Consumer Products.