Važan standard za visokokvalitetne, bezbedne proizvode

Uz BRCGS sertifikaciju proizvoda široke potrošnje, kompanije mogu da dokažu bezbednost i kvalitet svoje proizvodnje u odnosu na globalno važeći standard. Sertifikat se izdaje samo za proizvodnju neprehrambenih proizvoda, a razvilo ga je britansko trgovinsko udruženje BRC zajedno sa važnim trgovinskim kompanijama.

Pojednostavljeni pristup globalnim tržištima

Optimizovan proces proizvodnje

Povećano poverenje kupaca

Poboljšana bezbednost i kvalitet proizvoda

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

BRCGS Sertifikacija proizvoda široke potrošnje - za unapređenu bezbednost proizvoda u sektoru neprehrambenih proizvoda

Objavljivanjem standarda, BRCGS je kreirao smernice prema kojima bezbednost i kvalitet neprehrambenih proizvoda mogu biti sertifikovani.
Cilj standarda je da se kontinuirano unapređuje bezbednost proizvoda kroz transparentno upravljanje rizikom i kvalitetom.

BRCGS Standard za potrošačke proizvode prvobitno je razvila Britanska maloprodajna federacija (BRC), udruženje britanskih maloprodajnih lanaca. Nakon preuzimanja BRC-a od strane LGC Assurance 2016.
U skladu sa tim, fokus BRCGS audita je pre svega na analizi potencijalnih rizika za korisnike i načinu na koji se oni mogu izbeći.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Koja preduzeća ispunjavaju uslove za BRCGS sertifikat proizvoda široke potrošnje (CP) ?

Prema BRCGS CP, svi proizvođači neprehambenih proizvoda mogu biti sertifikovani. To mogu biti proizvođači proizvoda robnih marki, kao i brendovi proizvođača ili nebrendiranih proizvoda. I proizvođači gotovih proizvoda i proizvođači sirovina mogu da traže sertifikaciju. Jedini izuzeci su proizvođači sirovina za pakovanje. Oni, na primer, mogu da traže sertifikaciju u okviru BRCGS standarda pakovanja.

Sertifikacija je moguća za proizvode široke potrošnje, koji su podeljeni u dve grupe:

  1. Lična nega i proizvodi za domaćinstvo: među njima su, na primer, kozmetika i sredstva za čišćenje. Ovi proizvodi moraju da ispune veće higijenske zahteve.
  2. Opšta roba: Među njima su elektronska roba i igračke. Iznad svega, ovi proizvodi moraju da ispune visoke zahteve bezbednosti i kvaliteta.

BRCGS CP sertifikacija nije dostupna za farmaceutske ili dijetetske dodatke. Sertifikovani proizvodi mogu biti od drveta, tekstila, stakla, plastike, keramike i drugih prirodnih ili veštačkih materijala.
U zavisnosti od materijala i namenjene upotrebe, proizvodi su podeljeni na tri klase rizika prema BRCGS proizvodima široke potrošnje. Elektronski predmeti ili kozmetika spadaju u klasu visokog rizika u pogledu bezbednosti ili higijene, dok je odeća klasifikovana u klasi srednjeg rizika. Sa druge strane, nakit ili podloga za pisanje su smešteni u klasu niskog rizika.

Prikaži više
Prikaži manje
Mehrwert
Loading...

Koji zahtevi moraju biti ispunjeni za sertifikaciju BRCGS proizvoda široke potrošnje?

Ako kompanije žele da budu sertifikovane u okviru BRCGS CP, moraju da pokažu visok nivo korporativne odgovornosti pored strukturiranog kvaliteta i upravljanja rizikom proizvoda. Takođe se proveravaju bezbednost, zakonska usklađenost i kvalitet.

Kompanije imaju mogućnost uključivanja pojedinačnih aspekata u audit. Na taj način, BRCGS CP sertifikat se može prilagoditi pojedinačnim okolnostima i karakteristikama proizvoda.

Prikaži više
Prikaži manje
Wer darf zertifizieren
Loading...

BRCGS CP u poređenju sa ISO 9001

Kompanije mogu da imaju svoje upravljanje kvalitetom generalno sertifikovano prema ISO 9001. Uz BRCGS CP sertifikaciju, postoji dodatni fokus na proizvodnju proizvoda. Elementi kao što je HACCP takođe su uključeni u BRCGS standard proizvoda široke potrošnje.

Business28.png
Loading...

Procedura sertifikacije

Prvi korak je diskusija o vašoj kompaniji, vašem sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije. Pored toga, proizvođač mora da odredi grupu proizvoda za proizvedene proizvode na osnovu stabla odluke BRCGS. Klasifikaciju je verifikovalo sertifikaciono telo.
Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu od nas, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Pred-audit nudi mogućnost da unapred proverite usaglašenost sa standardnim zahtevima i identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i snagu. Naročito u slučaju inicijalne sertifikacije, može biti korisno da dobijete ocenu kvalifikovanog DQS auditora tokom ili nakon primene standardnih zahteva.

Čim vaša kompanija bude spremna, biće određen datum audita zajedno sa vama, a biće izabrani odobreni auditori sa potrebnom kompetentnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom sertifikacionog audita, naši auditori, između ostalog, procenjuju da li vaš sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda i identifikuje potencijal za poboljšanje. U završnoj diskusiji, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata od vašeg DQS auditora, uključujući opis potencijala za poboljšanje vašeg preduzeća. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi.

Audit i rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju sertifikata. Dobićete izveštaj koji dokumentuje rezultate nadzora. Ako postoje neke neusklađenosti, imaćete priliku da ih ispravite i preduzmete odgovarajuće mere u tom trenutku. Ako su ispunjeni svi važeći zahtevi, certifikat ćete dobiti sa rokom od godinu dana. Vaš certifikat će biti objavljen u BRCGS bazi podataka.

Nakon godinu dana, vaš certifikat ističe. Da bismo obezbedili potpunu ispravnost vašeg BRCGS sertifikata o proizvodima široke potrošnje, zakazaćemo vaš sledeći audit ranije.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta BRCGS CP sertifikacija?

Troškovi sertifikacije BRCGS proizvoda široke potrošnje posebno zavise od grupe rizika vašeg preduzeća i složenosti vaših procesa. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju bez obaveze.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS pravi partner za BRCGS CP sertifikaciju?

  • Višegodišnje iskustvo i poznavanje industrije
  • Iskusni auditori
  • Orijentisanost na potrebe kupca
  • Više od 80 kancelarija u celom svetu koje pružaju lokalnu podršku
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo prilagođenu ponudu za BRCGS sertifikat proizvoda široke potrošnje.