Важен стандарт за висококачествени и безопасни продукти

Със сертификата на BRCGS Consumer Products компаниите могат да докажат безопасността и качеството на продукцията си спрямо световно валиден стандарт. Сертификатът се издава само за производство на нехранителни продукти и е разработен от британската търговска асоциация BRC съвместно с важни търговски компании.

Опростен достъп до световните пазари

Оптимизиран производствен процес

Повишено доверие на клиентите

Подобрена безопасност и качество на продуктите

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Сертификат BRCGS Consumer Products - за по-висока безопасност на продуктите в нехранителния сектор

С публикуването на стандарта BRCGS създаде насоки, според които могат да се сертифицират безопасността и качеството на нехранителните продукти.
Стандартът има за цел да спомогне за непрекъснатото подобряване на безопасността на продуктите чрез прозрачно управление на риска и качеството.

Стандартът BRCGS Consumer Products първоначално е разработен от Британската федерация за търговия на дребно (BRC) - асоциация на британските вериги за търговия на дребно. След придобиването на BRC от LGC Assurance през 2016 г. и процеса на ребрандиране, стандартите на BRC вече са известни като стандарти BRCGS.
Съответно фокусът на одита на BRCGS е предимно върху анализа на потенциалните рискове за потребителите и начините за тяхното избягване.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

Кои компании могат да кандидатстват за сертифициране по BRCGS Consumer Products?

Съгласно BRCGS Consumer Products могат да бъдат сертифицирани всички производители на нехранителни продукти. Това могат да бъдат производители на продукти със собствена марка, както и на продукти с марки на производителя или на продукти без марка. За сертифициране могат да кандидатстват както производители на готови продукти, така и производители на суровини. Единствените изключения са производителите на суровини за опаковки. Те могат например да поискат сертифициране по стандарта за опаковки на BRCGS: BRCGS Packaging Standard.

Сертификацията е възможна за потребителски продукти, които се разделят на две групи:

  1. Продукти за лична хигиена и домакински продукти: те включват например козметика и почистващи продукти. Тези продукти трябва да отговарят на по-високи хигиенни изисквания.
  2. Общи стоки: Те включват електронни стоки и играчки. Преди всичко тези продукти трябва да отговарят на високи изисквания за безопасност и качество.

Сертификатът BRCGS Consumer Product не се предлага за фармацевтични продукти или хранителни добавки. Продуктите, подлежащи на сертифициране, могат да бъдат изработени от дърво, текстил, стъкло, пластмаса, керамика и други естествени или изкуствени материали.
В зависимост от материала и предназначението, продуктите се разделят на три рискови класа според BRCGS Consumer Products. Електронните изделия или козметиката попадат във високорисковия клас по отношение на безопасността или хигиената, докато дрехите се класифицират в среднорисковия клас. Бижутата или канцеларските материали, от друга страна, са поставени в клас с нисък риск.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Какви изисквания трябва да бъдат изпълнени за сертифициране по BRCGS Consumer Products?

Компаниите, които желаят да бъдат сертифицирани по BRCGS Consumer Product, трябва да демонстрират високо ниво на корпоративна отговорност в допълнение към структурирано управление на качеството и продуктовия риск. Одитират се също така безопасността, спазването на законодателството и качеството.

Компаниите имат възможност да включат отделни аспекти в одитите. По този начин сертификатът BRCGS Consumer Products може да бъде адаптиран към индивидуалните обстоятелства и характеристики на продуктите.

Вижте повече
Вижте по-малко
Wer darf zertifizieren
Loading...

BRCGS Consumer Products и ISO 9001

Компаниите могат да получат сертификат за управление на качеството като цяло в съответствие с ISO 9001. При сертифицирането по BRCGS Consumer Products се поставя допълнителен акцент върху производството на продуктите. Елементи като HACCP също са включени в стандарта BRCGS Consumer Products.

Business28.png
Loading...

Процедура за сертификация

Първата стъпка е да обсъдим Вашата компания, Вашата система за управление и целите на сертификацията. Освен това производителят трябва да определи продуктовата група за произвежданите продукти въз основа на "дървото на решенията" на BRCGS. Класификацията се проверява от сертифициращия орган.
На тази основа незабавно ще получите от нас подробна и прозрачна оферта, съобразена с вашите индивидуални потребности.

Предварителният одит предлага възможност за предварителна проверка на съответствието с изискванията на стандарта и за установяване на потенциала за подобрение, както и на силните страни. Особено в случай на първоначална сертификация може да е полезно да се получи оценка от квалифициран одитор на DQS по време или след прилагането на изискванията на стандарта.

Веднага след като компанията Ви е готова, заедно с Вас ще бъде определена дата за одит и ще бъдат избрани одобрени одитори с необходимата компетентност и опит във Вашия отрасъл. По време на сертификационния одит нашите одитори оценяват, наред с други неща, дали Вашата система за управление отговаря на изискванията на стандарта и определят потенциала за подобрение. При заключителната среща ще получите подробно представяне на резултатите от одитора на DQS, включително описание на потенциала за подобрение за Вашата компания. Ако е необходимо, ще бъдат договорени планове за коригиращи действия.

Одитът и резултатите от него се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS, който взема решение за издаване на сертификат. Ще получите доклад от одита, в който са документирани резултатите от него. Ако има някакви несъответствия, ще имате възможност да ги коригирате и да предприемете подходящи действия в този момент. Ако всички приложими изисквания са изпълнени, ще получите сертификат със срок на валидност една година. Вашият сертификат ще бъде публикуван в базата данни на BRCGS.

Вашият сертификат е валиден една година. За да се гарантира пълната валидност на вашия сертификат за BRCGS Consumer Products, ние ще насрочим своевременно следващия Ви одит.

Banking13.png
Loading...

Колко струва сертификацията по BRCGS Consumer Products?

Цената на сертифицирането по BRCGS Consumer Products зависи по-специално от рисковата група на Вашата компания и сложността на Вашите процеси. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална необвързваща оферта за Вашата компания.

Business2.png
Loading...

Защо компаниите трябва да се сертифицират по BRCGS Consumer Products от DQS?

  • Дългогодишен опит в бранша и многостранно индустриално ноу-хау
  • Опитни одитори
  • Високо ниво на ориентация към клиента
  • Лични контакти по целия свят
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: инж. Хайко Шмидт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертификация по BRCGS Consumer Products.