Hoe kan kwaliteitsmanagement (QM) het hoofd bieden aan de veranderingen die de digitalisering met zich meebrengt, om een sterke partner te blijven voor productie en dienstverlening? Dr. Wilhelm Griga, Senior Quality Manager bij Digital Industries, Siemens AG, richtte zich op twee vragen tijdens het DQS Klantendag-evenement in Karlsruhe: met welke gevolgen wordt QM in dit transformatieproces geconfronteerd? En: welke bijdrage kan QM leveren aan de digitalisering?

Loading...

Digitale transformatie is een veranderingsproces waar we - en dat moet iedereen beseffen - nu al middenin zitten. Dit veranderingsproces is gebaseerd op digitale technologieën die zich in een steeds sneller tempo ontwikkelen. En niet eerder is er één aangebroken of het opent de deur naar nieuwe digitale technologieën. Zelfs het klassieke kwaliteitsmanagement is geenszins vrijgesteld van digitalisering.

Is dit een spiraal die in een razend tempo om zich heen grijpt en mensen opslokt in hun werk en handelen? Nee, zegt Dr. Griga, maar we moeten wel de juiste vragen stellen, en wel zo concreet mogelijk: hoe kunnen kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging - ook in de omgang met de internationale norm ISO 9001 - het hoofd bieden aan de door de digitalisering teweeggebrachte veranderingen, om een impulsieve partner voor industrie, productie en dienstverlening te blijven?

 

Kwaliteitsmanagement: vol vertrouwen omgaan met digitalisering

Waar het bij de digitale transformatie om gaat, ook bij het kwaliteitsmanagement, is in eerste instantie niet nieuw, want het gaat om eisen die altijd al hebben geteld - voldoen aan de eisen van de klant en aan de eisen van wet- en regelgeving. Daar komt nu echter bij dat topmanagement, leidinggevenden en medewerkers in bedrijven en organisaties in staat moeten zijn om na te denken over drie sterke punten en deze antennes opnieuw uit te richten in het digitale tijdperk:

 • competenties en kennis: zij zijn ook van cruciaal belang voor het toekomstige succes van kwaliteitsmanagement. Kennis van de organisatie over de ontwikkeling en invloeden van digitalisering, kennis over de effecten van deze transformatie op processen en managementsystemen, op informatiekwaliteit en datakwaliteit.
 • flexibiliteit: sommige onderwerpen blijven, bijvoorbeeld het belang van kwaliteit op zich met het doel van een tevreden klant. Andere veranderen en er komen nieuwe onderwerpen bij. Dit erkennen is essentieel!
 • professionaliteit: "Vol vertrouwen omgaan met digitale verandering!" is een van Dr. Griga's credo's. Niet afwachten, maar professioneel en actief omgaan met veranderingen.

Digitale transformatie: herkennen van aankomende veranderingen

Als je je wilt aanpassen aan nieuwe dingen, moet je de veranderingen herkennen, ze benoemen en er antwoorden op vinden. In zijn presentatie op het DQS Customer Day event noemt Dr. Griga de dingen bij hun naam:

 • Individualisering van producten
 • Koppeling van productie en diensten
 • Integratie van klanten en zakenpartners
 • Gebruik van nieuwe technologieën en werkmethoden
 • Internet van de dingen

Maar Dr. Griga geeft ook antwoorden. Volgens hem kan kwaliteitsmanagement op veel gebieden bijdragen aan de digitalisering om zich te positioneren als een impulskrachtige partner met waardevolle bijdragen:

 • Datakwaliteit, data-analyse en datavoorspelling.
 • Digitalisering van kwaliteitsborgingsprocessen
 • Netwerken in samenwerking
 • Rolmodel in agile mindset, agile werken en gebruik van agile methoden

 

Grote kans: kwaliteitsleiders moeten rolmodel zijn

In zijn keynote riep Dr. Griga herhaaldelijk op tot een zelfverzekerde houding van de grote gemeenschap van kwaliteitsvertegenwoordigers: kwaliteitsmanagers moeten als rolmodel fungeren - en niet als laatsten om zomaar mee te gaan in deze verandering. Hij is ervan overtuigd dat managementvertegenwoordigers in een zeer goede positie verkeren om agile methoden te gebruiken om nieuwe onderwerpen, waaronder kunstmatige intelligentie, te begeleiden en vooruit te helpen.

"Kwaliteitsmanagement hoeft geen aanjager van digitalisering te worden, maar het moet wel onderdeel zijn van deze transformatie. Laat het niet veranderen - verander mee!"

Loading...

Leestip

ISO 9001 & ISO 27001 - In tijden van digitalisering

 • Hoeveel papier heeft kwaliteit nodig?
 • De juiste manier om met gedocumenteerde informatie om te gaan
 • Gedocumenteerde informatie effectief beschermen
 • ISO 27001: Basis voor veilige digitalisering

Kwaliteitsmanagement en digitalisering: wie vraagt, leidt

Verandering helpen vormgeven betekent op de juiste plaatsen het voortouw nemen. Dit geldt ook met betrekking tot digitale transformatie. Vragen stellen, benadrukt Dr. Griga, is een van de belangrijkste vaardigheden van allemaal - en kwaliteitsmanagementfunctionarissen kunnen in hun rol als interne auditors bijvoorbeeld enorm veel doen in dit opzicht. Namelijk, met vragen als:

 • Zijn de toekomstige noodzakelijke competenties en rollen duidelijk?
 • Ondersteunt het managementsysteem het noodzakelijke leren in de organisatie?
 • Is het kwaliteitsaspect duidelijk verankerd in agile projecten?
 • Is er een doelgerichte samenwerking van agile projectteams met klassieke projectteams en de lijnorganisatie?
Loading...

Met betrekking tot auditors, auditing en de beoordeling van managementsystemen en -processen trekt Dr. Griga een sterke conclusie: We zullen het niet zonder menselijke auditors kunnen stellen.

Integendeel, auditors zullen steeds belangrijker worden. De bijdrage van een fysieke auditor, met zijn kwaliteit van informatie, emotionele intelligentie en kennis van digitalisering, blijft cruciaal voor het resultaat van audits vandaag en in de toekomst, op de weg van managementbeoordeling naar certificering.

Of heel beknopt: "Digitalisering of niet - de auditopdracht blijft! Vergroot uw belang als auditor voor uw klanten - en maak uzelf onmisbaar."

N.B.: Bovenstaande tekst is een samenvatting van de inhoud van de presentatie van Dr. Wilhelm Griga op de DQS Klantendag. De samenvatting door de auteur van dit artikel wordt verstrekt met de vriendelijke toestemming van Dr. Wilhelm Griga.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

We beantwoorden graag uw vragen

Informeert u zich over onze assessments. Zonder verplichting en gratis.

DQS: vertrouwen en expertise

Onze artikelen en White Papers worden uitsluitend geschreven door onze normexperts of auditors met vele jaren ervaring. Indien u vragen heeft over de inhoud van de tekst of onze diensten aan de auteur, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Auteur
Matthias Vogel

Matthias Vogel is sinds 2010 perschef bij DQS GmbH en verantwoordelijk voor technische publicaties. Als Senior Content Manager is hij medeverantwoordelijk voor het vinden van onderwerpen voor de Duitstalige DQS blog "DQS in Dialogue", voor de coördinatie met auteurs, en voor redactioneel werk. Matthias Vogel is de redacteur van de regelmatig verschijnende DQS nieuwsbrief "DQS Update" en voorziet u daarmee van informatie en kennis over audits en certificering. Hij is ook programmamanager en moderator van de DQS "Customer Day" evenementen en co-moderator van de virtuele "Digital Quality Space" conferenties.

Loading...