Tvrtke koje angažiraju vanjske pružatelje usluga za suzbijanje štetnika sada na raspolaganju imaju koristan alat: nova norma EN 16636 specificira zahtjeve i kompetencije koje pružatelji DDD usluga moraju ispuniti i pokazati, te je stoga relevantna za, između ostalog, prehrambenu industriju, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, te sve ostale industrije koje često koriste DDD usluge.

Što pokriva EN 16636?

Norma EN 16636 je namijenjena tvrtkama za suzbijanje štetnika koje provode procjene, preventivne mjere, savjetodavne usluge i mjere suzbijanja u poljoprivrednim i prehrambenim poduzećima. S druge strane, primjena norme EN 16636 nije predviđena u području komercijalne zaštite bilja od strane pružatelja poljoprivrednih usluga.

Norma sadrži zahtjeve za tijek procesa u poduzećima koja pružaju DDD usluge i zahtjeve za kompetencije odgovornih osoba ili osoba koje obavljaju bitne funkcije u tvrtki.

Stoga je standard važan i za vas kao kupca tvrtki za suzbijanje štetnika.

Nova norma je vrijedan alat.

  • Norma opisuje standardizirane procedure za procjene, analize temeljnih uzroka, analize rizika, akcijske planove, gospodarenje otpadom i izvještavanje, kojih se tvrtke za suzbijanje štetnika moraju pridržavati
  • EN 16636 je u skladu s općeprihvaćenim pravilima za suzbijanje štetnika u Njemačkoj i Europi. Surađujući s pružateljima usluga koji rade prema specifikacijama nove norme, možete dokazati da se suzbijanje štetnika provodi s dužnom pažnjom. DDD usluga koja se ne obavlja prema pravilima EN 16636 može se ocijeniti manjkavom u slučaju spora.
  • Norma propisuje zahtjeve za sastavljanje ugovora i na taj način stvara osnovu za usporedbu ponuda različitih pružatelja usluga.
  • Certifikacija u skladu s EN 16636 dodatni je kriterij evaluacije pri odabiru odgovarajućeg pružatelja DDD usluga.
  • Integracija u sustav upravljanja kvalitetom: standardi kao što su IFS Food ili BRC Food zahtijevaju da održavate sustav kontrole štetnika kao dio vašeg sustava upravljanja kvalitetom. Ako vaš pružatelj DDD usluga posluje u skladu s EN 16636, osigurano je da su zahtjevi za dokumentaciju uzeti u obzir.

Stoga je preporučljivo raditi s pružateljima DDD usluga koji primjenjuju zahtjeve EN 16636 kao temelj svog svakodnevnog rada.

Certificirani pružatelji DDD usluga

Popis certificiranih pružatelja DDD usluga može se pronaći na početnoj stranici CEPA-e, saveza pojedinačnih nacionalnih udruga tvrtki za suzbijanje štetnika u Europi. Očekuje se da će prvi certifikacijski auditi biti provedeni u narednim tjednima.

Certifikacijska tijela

Kao jedno od prvih certifikacijskih tijela, CEPA, europska krovna organizacija za tvrtke za suzbijanje štetnika, je odobrila DQS za obavljanje certifikacijskih audita prema EN 16636.

S više od tri desetljeća iskustva u upravljanju kvalitetom, okolišem i higijenom, DQS je savršen partner za certifikacijske audite prema normi EN 16636. Kontaktirajte nas kako biste saznali o novosti u vezi s EN 16636.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...